Nexit staat op de agenda van sommige politieke partijen. In deze column wil ik ingaan op wat dit zou betekenen voor de rentes in Nederland. Los van politieke beweegredenen waarom uittreden uit de Europese Unie wel of niet goed of gewenst is, wil ik in deze column sec ingaan op de redenen waarom ik denk dat de rente in Nederland omhoog zal gaan bij een Nexit.

Allereerst betekent een Nexit ook een exit uit de EU en een terugkeer naar de Nederlandse gulden.
Uitstappen uit de EU betekent dat de vrijheid van personen zoals we die nu kennen in Europa stopt.
Gemakshalve ga ik er dan vanuit dat buitenlandse arbeidskrachten minder makkelijk Nederland binnen kunnen komen.  Het aanbod van personeel zal dan dalen, de vraag blijft onveranderd. Vervolgens zullen lonen hierdoor stijgen. Hogere lonen betekent hogere inflatie en dit betekent weer hogere rente.

Het sluiten van de grenzen betekent ook dat het duurder wordt voor transporteurs om te importeren en exporteren. Deze kosten zullen worden doorgezet naar de consumenten, ergo hogere prijzen voor producten. Ook dit betekent weer een hogere inflatie en dus hogere rente.

Óok de terugkeer naar de gulden betekent dat internationale ondernemingen er een risico bijkrijgen, namelijk een valutarisico. Het afdekken van valuta’s brengt ook kosten met zich mee. Ook deze kosten zullen in de producten worden doorberekend.

De euro is voor grote buitenlandse beleggers een makkelijke valuta om in te beleggen vanwege de grootte van de markt. Institutionele beleggers zoals verzekeraars en pensioenfondsen alloceren hier een groot deel van hun beleggingen aan. Nederlandse staatsleningen maken hier deel uit en worden dan aangekocht, ook door beleggers uit bijvoorbeeld Japan en de Verenigde Staten. Als we weer de gulden terugkrijgen worden we een kleine markt en verliezen we onze aantrekkingskracht voor deze buitenlandse beleggers. Minder vraag betekent in dit geval andermaal hogere rentes.

Ook politiek gezien kan een Nexit leiden tot hogere rentes, dit is echter minder tastbaar dan bovenstaande argumenten. Maar buitenlandse beleggers zouden Nederland als minder betrouwbaar kunnen gaan typeren doordat we uit de EU treden. Hierdoor kan er ook minder vertrouwen ontstaan in toekomstige beleidsbeloftes, dit betekent meer risico’s voor beleggers en meer risico betekent een hogere rente.

Ooit in een grijs verleden (begin jaren tachtig van de vorige eeuw) heeft de Nederlandse regering besloten de gulden te devalueren ten opzichte van de Duitse mark. Het gevolg hiervan was dat beleggers Nederland niet meer vertrouwden, omdat de gulden eigenlijk vastgeklonken zou zijn aan de mark. Dit heeft geleid tot hogere rentes. Het schijnt dat de president van de Nederlandsche Bank Wim Duisenberg jarenlang met een grafiek in de binnenzak rondliep, met daarop de Duitse en Nederlandse rente om voor iedereen de kosten van de ontkoppeling met een groter blok zichtbaar te maken.

Deze column is 4 april jl. gepubliceerd in DFT.nl