Aandelenmarkten staan de afgelopen weken weer onder druk. Onze AEX index daalde de afgelopen maand van 510 naar 470 punten. De algemene verwachting was een verdere stijging naar 550 maar nu slaat de twijfel toe. Enerzijds is er angst rondom de mogelijke uittreding van Griekenland, anderzijds speelt de Amerikaanse economische afkoeling de markten parten.

Naar mijn idee lappen de ECB en IMF heel Griekenland wel weer op met een of andere tijdelijke deal. Ook zal de Amerikaanse economie het 2e en 3e kwartaal weer opveren gezien de aantrekkende arbeidsmarkt daar. Ik denk dat het risico op verder dalende aandelenmarkten ergens anders mee te maken heeft. Dat is de kans op agressieve renteverhogingen in de VS.

Die kans kunnen beleggers op twee manieren benaderen. De eerste manier is door te kijken naar de afgegeven rente verwachtingen van de leden van de Centrale Bank van de VS. Ieder kwartaal geeft de Fed een samenvatting van de verwachtingen van de diverse leden op het gebied van inflatie, economische groei en de te verwachten korte rente voor de komende jaren. Dit is gecreëerd om marktpartijen een inzicht te bieden in wat er gaat komen.

Het leuke vind ik hieraan is dat een Centrale Bank zich min of meer committeert aan haar verwachtingen en hier ook opvolging aan geeft. Anders daalt de geloofwaardigheid van de instelling en zijn financiële markten daarna moeilijker te ‘sturen’. Niets is minder waar voor de afgegeven rente standen van de Fed.

Tegenover de afgegeven rentes van de Fed staan namelijk de handelbare renteprijzen die marktpartijen in de futures markt rekenen. Deze markt prijst de toekomstige korte rente in voor dezelfde jaren als de Fed haar vooruitzicht biedt. In dit geval zijn dit de rentestanden voor eind 2015, 2016 en 2017. De Fed ziet eind 2015 een rente van 0,625%, de markt 0,345%. Voor 2016 ziet de Fed 1,875% als korte rentestand tegen een rente in de markt van slechts 1,12%. Voor 2017 is dit 3,125% vanuit de Fed en is het niveau van 1,795% handelbaar in de markt.

Al enkele kwartalen wijken deze rentes fors van elkaar af waarbij de handelbare rentes leidend zijn. Ondertussen verbeteren de arbeidsmarkt cijfers zich maand op maand en is het werkloosheidspercentage ruim onder het target die de Fed had gesteld om de rente te verhogen. De markt gelooft echter niks van een verhoging zoals u hierboven ziet.

Daar denk ik nou juist dat in de tweede helft van 2015 de verrassing kan zitten. Agressieve renteverhogingen van de Fed. De markten prijzen dit (nog) niet in. Aandelenmarkten dus ook niet. Kan dit de trigger vormen voor een mini krach op de aandelenmarkten? Ik vrees van wel.