Als de dagen korter worden, begin je met een terugblik op het afgelopen jaar. En kijken we vooruit naar het komend kalenderjaar. Zo ook analisten die zich bezig houden met financiële markten. Wat waren de rendementen van het afgelopen jaar en wat is de verwachting voor het komende jaar?

Als we terugkijken naar het afgelopen jaar, zien we dat veel effectenmarkten een negatief rendement hebben gerealiseerd. Het jaar is weliswaar nog niet voorbij, maar dit geldt voor zowel aandelen als obligaties. Opvallend, omdat de consensus van een jaar terug voor aandelenmarkten zeer positief was.

De eerste vooruitzichten van analisten voor het komende jaar worden gepubliceerd. Waar vorig jaar iedereen positief was voor aandelen, lijkt het nu 180 graden gedraaid. Het lijkt wel alsof we aan de vooravond staan van een nieuwe recessie. En analisten trekken de lijn van het afgelopen jaar door naar 2019.

Weinig veranderd met vorig jaar

Als we de huidige situatie echter vergelijken met vorig jaar is er niet veel veranderd. De globale economische groei is nog steeds aanwezig, de werkloosheid staat op een dieptepunt, de lonen stijgen gematigd en de rente is laag en dividendrendementen hoog. Weliswaar zijn de economische groeiverwachtingen minder hoog dan een jaar geleden en zijn er politieke onzekerheden, maar die waren er vorig jaar ook al. Centrale Banken, gooien die roet in het eten? Tot nu toe is de ECB voorspelbaar in hun besluiten door geleidelijk de opkoop van obligaties af te bouwen en ook eventuele renteverhogingen lijken ruim vooraf te worden aangekondigd.

Als we de waardering van aandelen vergelijken met een jaar geleden dan zijn de bedrijfswinsten hoger dan een jaar geleden, maar de koersen lager. Hier geldt dus dat aandelen aantrekkelijker zijn gewaardeerd. Objectief zijn aandelen dus goedkoper dan een jaar geleden.

Positieve vooruitzichten

Mijn voorspelling is dat de lange termijn vooruitzichten voor aandelen positief zijn. Daarbij zijn Europese en opkomende markten aandelen aantrekkelijker gewaardeerd dan Amerikaanse. Deze voorspellingen zijn gebaseerd op een waarderingsgrondslag, en niet door het extrapoleren van beurskoersen van de laatste twee maanden naar het komende jaar.

Op de lange termijn is er namelijk een relatie tussen waarderingen en rendementen. Lage waarderingen gaan gepaard met hogere verwachte rendementen en andersom. Op de korte termijn zeggen waarderingen echter niets en regeert de waan van de dag. Momenteel staat de koers/winst verhouding van Europese aandelen op een relatief laag niveau van 17. Historisch gezien kan een langetermijn belegger op basis van deze maatstaf een gemiddeld rendement verwachten van 6,1% na aftrek van inflatie de komende 10 jaar.

Deze column is 29 november jl. gepubliceerd in DFT.nl