De olieprijs is vanaf het dieptepunt mid februari weer met ongeveer 80 procent gestegen naar 50 dollar per vat. Veel analisten, en ook het Internationaal Energieagentschap, verwachten dat in de tweede helft van dit jaar het overschot op de wereldwijde oliemarkt verder gaat afnemen. Zelfs Goldman Sachs ziet hogere olieprijzen in de nabije toekomst. De redenering is dat het met de huidige lage prijzen onmogelijk is blijvend aan de vraag te voldoen.

Dit biedt volgens mij weer mogelijkheden voor beleggingen in duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Zeker als ik kijk naar het niveau waar gerelateerde trackers zich nu bevinden. Met name aandelen van een solar ETF zijn dit jaar keihard afgestraft. Silicium panelen, welke zonne-energie produceren, zijn tegenwoordig flink in prijs verlaagd. Ook de technologie om deze energie op te slaan is aan het verbeteren. Zonne-energie in de VS wordt inmiddels een interessant alternatief voor traditionele energie, zelfs zonder subsidies verstrekt door de Amerikaanse overheid. Ondanks het feit dat sommige staten in de VS subsidies verlagen voor huiseigenaren om zonnepanelen te installeren, worden federale subsidies met nog eens vijf jaar verlengd. Bovendien is Uncle Sam (U.S.) bezig om het goedkeuringsproces te herstructureren om nieuwe hoogspanningslijnen te bouwen die zonne- en windenergie kunnen aansluiten op het nationale electriciteitsnet.

RENEWABLES GLOBAL STATUS REPORT

Het afgelopen jaar is er volgens denktank REN21 een recordhoeveelheid geïnvesteerd in duurzame energie. In totaal is voor ongeveer €257 miljard gespendeerd volgens een door REN21 gepubliceerd rapport. Hieruit blijkt dat opkomende economieën voor het eerst meer in duurzame energie steken dan ontwikkelde landen. Een derde van de wereldwijde investeringen komt voor de rekening van China, maar ook India steekt er veel geld in. De grote investeerders van de ontwikkelde landen zijn vooral de Verenigde Staten en Japan. Volgens het rapport zijn sterk gedaalde prijzen voor hernieuwbare bronnen de oorzaak voor de stijging.

Naar mijn mening biedt een zonne-energie tracker een mooi instapmoment voor duurzame beleggers, gezien de flinke afstraffing en potentieel voor de toekomst. Dit zal ik toelichten in onderstaand voorbeeld.

 

TAN

De Guggenheim TAN Solar Energy ETF (TAN US) bestaat wereldwijd uit 23 bedrijven die zich bezighouden met zonne-energie. Ongeveer 40 procent van de onderliggende aandelen komen uit de VS en bijna hetzelfde percentage komt uit China.

 

XLE

De SPDR Energy Select Sector ETF (XLE US) bestaat uit grote large cap aandelen in Amerika met blootstelling aan fossiele brandstoffen zoals Exxon Mobil en Chevron.

Een vergelijking van totaalrendement dit jaar in TAN tegenover XLE in onderstaande grafiek geeft momenteel een verschil van ruim 42 procent. De zonne-energie tracker blijft dus dik achter bij de traditionele energiebedrijven.

tan_xle

 

 

TRANSITIE

De transitie naar duurzaamheid zou kunnen versnellen. Wereldleiders in Parijs hebben vorig jaar een VN-klimaatakkoord bereikt om de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 graden Celcius. Hierdoor zal de ontwikkeling naar een door schone enegie gedreven economie sneller kunnen gaan dan verwacht.

NEDERLAND

Nederland geeft in ieder geval het goede voorbeeld. Ons kabinet heeft in samenspraak met de Nederlandse vereniging van Banken besloten meer typen van duurzame projecten in aanmerking te laten komen voor de regeling groenprojecten. Op grond van deze regeling kunnen groene beleggers en spaarders belastingvoordeel krijgen.

De toename in investeringen biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Vooral op het gebied van geothermie, getijdenstromen en offshore wind wijst het rapport op mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. Ook als werkgever wordt de duurzame energiesector steeds belangrijker. De energiesector biedt wereldwijd voor 8,1 miljoen mensen werk.

RESEARCH

Gerenommeerde analisten vinden dat veel van de onderliggende aandelen in de solar ETF ondergewaardeerd zijn. De koersdoelen liggen zo’n 20 procent hoger dan de huidige prijzen. Achter de wolken schijnt de zon, zeggen ze wel eens.