15 november 2022

Beleggen aantrekkelijker voor onderwijsinstellingen

De rentes staan een stuk hoger dan een jaar geleden en voor het beleggen in bedrijfsobligaties word je meer beloond. Dit maakt het aantrekkelijker om te beleggen onder de Regeling Beleggen en Belenen. Voor onderwijsinstellingen is het goed de beslissing om te beleggen te heroverwegen en te kijken wat dit voor hun betekent.

Rentes omhoog

De hoge en stijgende inflatie in de eurozone heeft de ECB gedwongen te stoppen met het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties en de eerste renteverhogingen sinds 2011 aan te kondigen. De ECB verwacht namelijk dat de inflatie tot en met 2024 te hoog zal blijven als er geen actie wordt ondernomen.

Begin september is de eerste rentestap aangekondigd. Geen rentestap, maar een rentesprong noemt de NOS het, de grootste renteverhoging ooit in de ruim 20 jaar oude geschiedenis van de euro. Om de gierende inflatie te beteugelen verhoogt de Europese Centrale Bank (ECB) de belangrijkste rentetarieven met maar liefst 0,75 procentpunt. Het is de tweede renteverhoging dit jaar, in juli ging de rente al een half procentpunt omhoog. Door de renteverhogingen, gaan de rente op de bedrijfsobligaties omhoog en zullen beleggende onderwijsinstellingen ook meer gecompenseerd worden.

Regeling Beleggen en belenen

Per 1 juli 2016 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een nieuwe Regeling Beleggen en belenen voor onderwijs en onderzoek gepubliceerd. In dit artikel worden als eerste de wijzigingen samengevat, vervolgens wordt uiteengezet waarom de Regeling is gewijzigd en tot slot wordt beschreven welke kansen beleggen onderwijsinstellingen kan bieden binnen het uitgangspunt van de Regeling: terughoudendheid en risicomijdend.

De belangrijkste wijzigingen van de Regeling Beleggen en belenen is dat instellingen producten kunnen afnemen van financiële instellingen uit een lidstaat van de EU. Zo’n financiële instellingen moet minimaal een rating A hebben. Dit is flink lager dan onder de oude regeling verplicht was en maak het universum om te beleggen ook groter.

Liquide middelen

Het aanhouden van liquide middelen bij banken loont momenteel niet. Daarnaast bestaat er altijd het risico dat een bank omvalt. Bij het aanhouden van liquide middelen wordt dus specifiek risico gelopen, zonder dat daar een vergoeding voor wordt verkregen.

De Regeling biedt voldoende kansen om de liquide middelen te beleggen in obligaties van financiële instellingen en staatsgegarandeerde leningen. Hierbij bestaat ook tegenpartijrisico op financiële instellingen. Dit neemt echter door spreiding af. Door de verlaging van de restricties van AA- naar A zijn er voldoende mogelijkheden met een positief rendement om de liquide middelen te beleggen onder de Regeling.

Hoe te beleggen

Uitgangspunt is en blijft van de Regeling dat publiek geld wordt verstrekt ten behoeve van het verzorgen van onderwijs en onderzoek. De toegekende middelen dienen overeenkomstig hun bestemming te worden besteed. Het maken van een kasstromenplanning is hierbij van belang. Het voordeel van een gespreide portefeuille is dat de verwachte rentebetalingen en aflossingen kunnen worden afgestemd op de bestemming van de toegekende middelen.

Beleggen in een gespreide obligatieportefeuille kan minder risico met zich meebrengen dan het stallen van de liquide middelen bij een bank. Bijkomende voordeel van een gespreide portefeuille is dat ook in looptijd spreiding kan worden aangebracht. Op deze wijze wordt het risico van een stijgende of dalende rente gemitigeerd en kan juist worden geprofiteerd van de rentebewegingen.

OHV

OHV is als beleggingsonderneming al meer dan 90 jaar vertrouwd partner voor haar institutionele en particuliere relaties. Tot het klantenbestand van OHV behoren onderwijsinstellingen, stichtingen, particulieren, verzekeraars, pensioenfondsen, overheden, banken, multinationals, woningbouwverenigingen.

OHV is al jaren vertrouwd met het beleggen binnen deze Regeling en heeft door deze ervaring maatwerkdienstverlening ontwikkeld, waarbij rendementsoptimalisatie binnen de Regeling centraal staat. Tevens is OHV gespecialiseerd in het schrijven van treasury statuten en verslagen, die vallen binnen de vereisten van de Regeling en het afstemmen van de kasstromen van de beleggingen op de liquiditeitsbehoeften van uw instelling. Vermogensbeheer hoeft niet meer duur te zijn. De competentie is verlegd van stockpicking naar binnen de kaders van wet- en regelgeving te beleggen. Hier is geen ouderwetse dure vermogensbeheerder voor nodig.


Download onze brochure Institutioneel Vermogensbeheer

Institutioneel vermogen verdient institutionele aandacht. OHV adviseert sinds 1932 institutionele relaties op het gebied van vermogen. Ons portfolio bestaat uit o.a. stichtingen, verzekeraars, scholengemeenschappen en lagere overheden. Download onze brochure hier.


Interesse? Neem contact met ons op.

Wilt u meer informatie over uw beleggingsmogelijkheden bij OHV? Bel ons op +31 (0)20 50 404 20 of stuur ons een e-mail.

Beleggen aantrekkelijker voor onderwijsinstellingen