7 juni 2023 | Door: Edin MujagićEdin Mujagić

Behoorlijke daling inflatie aanstaande?

6,1 procent. Dat was het inflatiepercentage in Nederland in mei, bevestigde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week. Nederland is zo ongeveer het enige euroland waar de inflatie in mei is opgelopen; in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, om maar enkele eurolanden te noemen, daalde de geldontwaarding, soms stevig.

Zullen die landen, als we het over inflatie hebben, de komende maanden bijdraaien en de Nederlandse koers volgen of is de kans groter dat Nederland de big four van de eurozone achterna zal gaan? Persoonlijk neig ik naar de tweede optie. Om een aantal redenen.

De eerste is dat de prijzen van gas en stroom begin juni vorig jaar spectaculair zijn gaan stijgen. Dat betekent dat de jaar-op-jaarvergelijking de komende maanden gunstig zal uitvallen voor het inflatiecijfer: het CBS gaat de energieprijzen van juni, juli en augustus vergelijken met de veel hogere prijzen een jaar geleden. Wiskundig gezien zou dat inflatie moeten drukken, ook wanneer de voordelen zoals die aan de pomp weg komen te vallen begin juli.

De tweede reden is dat de economische activiteit niet is wat het vorig jaar is geweest. De Nederlandse economie is gekrompen in de afgelopen maanden en de motoren van de economie draaien voorlopig niet zo heel snel. Doorgaans oefent dat neerwaartse druk op de inflatie.

Betere berekening

Tot slot: het CBS gaat voortaan de inflatie anders berekenen, omdat ’s lands statistici beschikking hebben over betere gegevens over onze energiecontracten. Tot nu toe werkten ze met hele ruwe data en onrealistische aannames, zoals dat ieder Nederlands huishouden zo’n beetje elke maand een nieuw energiecontract afsluit. Het CBS nam bij de inflatieberekening daardoor aan dat we elke maand de nieuwe energieprijzen betalen. Maandenlang droogzwemmen, lees inflatie berekenen met die nieuwe gegevens om een en ander te kalibreren voordat het de standaard wordt, wijst erop dat de inflatie lager zal uitpakken. Logisch, want veel Nederlandse huishoudens betalen niet elke maand de nieuwe energieprijzen omdat ze bijvoorbeeld een vast contract hebben. Met de nieuwe, nauwkeurigere, cijfers hierover, kan het CBS de inflatie ook nauwkeuriger berekenen.

Let op: dit betekent NIET dat ik de inflatie snel zie dalen naar en blijven op niveau waarbij geldt dat de term ‘inflatie’ van de voorpagina’s van kranten zal verdwijnen en niemand meer er last van zal hebben! De geldontwaarding zal mijns inziens, ook na een daling, onderliggend en langdurig aan de hoge kant blijven. Nee, we zijn nog niet van het inflatieprobleem af, ook al zien we in de zomer de inflatiecijfers een duik nemen.

Deze column is 7 juni jl. gepubliceerd in Dft.nl

Daling inflatie aanstaande?
Over de auteur

Over de auteur
Edin Mujagić

Edin Mujagic is hoofdeconoom en onderdeel van ons beleggingcomité. Naast zijn werk bij OHV heeft Edin meerdere boeken geschreven over macro-economische en monetaire geschiedenis. Daarnaast is hij een graag geziene spreker en auteur bij gerenommeerde media.