1 september 2022

Help, ik erf een ton, wat nu?

U gaat door een rollercoaster van emoties wanneer u een dierbare verliest. Allereerst is daar uiteraard de pijn van het verlies en het daaropvolgende verwerkingsproces.

Tegelijkertijd moet er veel geregeld worden: een uitvaart, een huis leegmaken en de nalatenschap. Wanneer uit die nalatenschap een erfenis voortvloeit van honderdduizend euro brengt dat wederom emoties met zich mee.

Keuzestress

Maar tegelijk betekent het ook weer stress. Wat te doen met het geld? U heeft stress van de keuzemogelijkheden. Gaat u het in één keer uitgeven, het besteden aan een nieuwe woning, reizen, het behouden om uw kinderen en kleinkinderen iets na te laten of toch als aanvulling op uw pensioen?

Óf probeert u er méér van te maken?

Na veel gesprekken met familieleden, vrienden en mogelijk adviseurs komt u tot het besluit het geld niet direct uit te geven. Maar wat zijn de opties? U dacht eerst aan sparen, maar u krijgt of geen rente op een spaarrekening of moet zelfs bijbetalen door de negatieve rente. Daarnbij heeft u in een tv-programma de econoom Edin Mujagic horen uitleggen over inflatie en steeds verder dalende koopkracht.

Beleggen

“Start met beleggen”, hoort u vaak. Maar hoe pakt u dit aan? Ondanks dat u regelmatig leest over financiële zaken en de economie, heeft u weinig kennis en vaardigheden op dit vlak. En dan alweer keuzestress... over welke aandelen of obligaties u moet kopen. En stel dat deze aankopen het niet goed doen, wat dan? Angst is vaak een slechte raadgever, maar u denkt dat u er niet meer van slaapt wanneer u zelf actief de beleggingsbeslissingen neemt.

U vraagt een brochure op via de website van een vermogensbeheerder en na deze gelezen te hebben, wordt u gebeld door een wealth manager van deze vermogensbeheerder. Hij vertelt dat ze momenteel veel nieuwe klanten krijgen via erfenissen en veel ervaring heeft met de uitdagingen van deze specifieke klantengroep. U wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek kan thuis of bij de vermogensbeheerder op kantoor. U kiest voor een ontmoeting op kantoor.

Vermogensbeheer

In dit gesprek ontdekt u hoe deze vermogensbeheerder werkt. U krijgt vragen over uw financiële situatie, beleggingsdoelstelling en risicoprofiel. Op basis van deze gegevens worden er verschillende scenario’s doorgerekend en met u besproken. Scenario’s die laten zien wat het eindresultaat is van de verschillende portefeuilles over de loop van de jaren. Portefeuilles die worden opgebouwd hebben één kenmerk: spreiding. Er wordt gespreid over diverse soorten beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties en alternatieve beleggingen. Binnen deze categorieën moet er weer spreiding zijn tussen sectoren, regio’s en debiteuren. Waarom spreiding? Omdat spreiding zorgt voor een verlaging van het risico binnen een beleggingsportefeuille waardoor de kans dat u uw lange termijn doelstelling gaat behalen alleen maar toeneemt.

Gerustgesteld door kennis van de adviseur en de berekeningen van het programma over de impact van de verschillende beleggingskeuzes, maakt u de keuze dat u het beheer van uw vermogen laat uitbesteden.

Na een week spreekt u de adviseur en besluit dat u een beleggingsplan laat opstellen door deze adviseur, specifiek gericht op uw wensen en uw financiële achtergrond. Er wordt een geopend bij een zogenaamde depotbank die alle effecten voor u bewaart en na het tekenen van de vermogensbeheerovereenkomst maakt u de erfenis over en gaat het beheer van uw vermogen beginnen.

Erfenis ontvangen? Vraag een adviesgesprek aan

Heeft u een erfenis ontvangen en wilt u graag eens vrijblijvend in gesprek met één van onze wealth managers over de mogelijkheden bij OHV? Vraag hier een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek aan of download onze brochure.

Help, ik erf een ton, wat nu?