25 januari 2023 | Door: Edin MujagićEdin Mujagić

Hoe lang blijft inflatie nog hoog?

Inflatie in 2025 rondom het vurig gewenste niveau van 2 procent. De werkloosheid die dit jaar klimt naar 4,6 procent (nog steeds zeer laag, historisch gezien) om in de jaren erna weer te halen. Economische groei die de komende jaren tussen 1,5 en 2 procent per jaar uitkomt. De Fed die de rente in 2024 én 25 behoorlijk kan kortwieken.

Dat is wat de leden van het rentecomité van de Fed verwachten voor de komende jaren. Ofwel: het is een scenario waarin alles mee zit en alles precies loopt zoals je wilt dat het loopt. Tegenslagen, bijvoorbeeld in de vorm van externe schokken, zijn er niet.

Uiteraard, alles kán gebeuren. Maar hoe plausibel is zo’n scenario? Nou, niet bepaald. Nee, dat zeg ik niet, dat zeggen twee onderzoekers van de Fed zelf, meer precies van de regionale centrale bank in Cleveland.

Werkloosheid

Zij hebben gekeken naar historische verbanden tussen verschillende economische variabelen om bijvoorbeeld na te gaan met hoeveel de werkloosheid moet klimmen om de inflatie binnen 2-3 jaar naar 2 procent te krijgen. Hun conclusie: het werkloosheidspercentage moet naar 7,5 procent klimmen. Dat zou een verdubbeling ten opzichte van de huidige stand van zaken op dat terrein zijn (3,5 procent) plus nog wat erbij.

Nu zegt de Fed al enige tijd dat de werkloosheid moet stijgen om de inflatie omlaag te knuppelen. Maar dan heeft de bank het over een klim richting 5 procent, níet naar 7 procent en meer. Sterker nog, dat is wat de bank wil voorkomen en móet voorkomen. De Fed heeft als wettelijke taak voor prijsstabiliteit én maximale werkgelegenheid te zorgen. Van dat laatste is sprake als de werkloosheid zo tussen 4 en 5 procent uitkomt. Bij een werkloosheidspercentage van ruim 7 procent faalt de Fed, welke maatstaf je ook gebruikt.

Dat zal de bank dan ook willen voorkomen. Hoe? Door de rente alweer te gaan verlagen zodra het ernaar uitziet dat de werkloosheid te hoog zou kunnen worden. De prijs daarvoor is wel dat het minder waarschijnlijk wordt dat de inflatie naar 2 procent gaat. Anders gezegd: dat de inflatie langer aan de hoge kant zal blijven. ‘Langer’ houdt dan al gauw minstens enkele jaren in.

Uit het verleden weten we dat wanneer de inflatiegeest eenmaal uit de fles ontsnapt, het lang duurt voordat de beleidsmakers die terug in de fles gelokt hebben. Hoe lang? Geschiedenis leert ons dat als de inflatie 6 procent of meer bereikt, het al gauw een jaar of tien duurt voordat die terugzakt naar 2 procent.

Laat het deze keer anders zijn, dan nog wijst historie er onverbiddelijk op dat de kans groot is dat we nog jarenlang zullen moeten leren leven met inflatiepercentages die aanmerkelijk hoger zijn dan we zijn gewend, op basis van de afgelopen decennia.

Deze column is 25 januari jl. gepubliceerd in Dft.nl

Hoe lang blijft inflatie nog hoog?
Over de auteur

Over de auteur
Edin Mujagić

Edin Mujagic is hoofdeconoom en onderdeel van ons beleggingcomité. Naast zijn werk bij OHV heeft Edin meerdere boeken geschreven over macro-economische en monetaire geschiedenis. Daarnaast is hij een graag geziene spreker en auteur bij gerenommeerde media.