18 januari 2023

Obligatie beleggen bij OHV Vermogensbeheer -> een ‘once in a lifetime opportunity’

Soms is een plaatje genoeg om te duiden of het tijd is om in een bepaalde beleggingscategorie te stappen. In dit geval is dat de obligatiemarkt. Jarenlang is deze categorie gemeden door beleggers vanwege het lage verwachte rendement dat te behalen viel door de extreem lage rentes van rond de 1%.

Inmiddels is deze situatie 180 graden gedraaid zoals te zien is in de figuur. Het verwacht rendement op een goed gespreide obligatieportefeuille is inmiddels opgelopen tot netto 4% a 5% per jaar. Met spaarrentes nog altijd rond de 0% is het gat tussen beleggen in vastrentende waarden en het geld contant op de bank historisch groot geworden.

Obligatie beleggen bij OHV Vermogensbeheer is geschikt voor vermogens vanaf 1 miljoen euro. De belangrijkste reden voor deze ondergrens is dat we een spreiding willen aanbrengen over het vermogen om de risico’s te beperken en een stabiel rendement te genereren. Net als met een spaarrekening willen we rentes ontvangen die obligaties jaarlijks betalen. Zodra een obligatie vervalt herbeleggen we de gelden weer tegen de dan geldende rentes. Door een vervalkalender op te bouwen over een aantal jaren zorgen we ervoor dat het effect van renteschommelingen tussendoor beperkt blijft.

Het aanvangspunt om nu te beleggen is historisch goed door de snelle rentestijgingen in het afgelopen jaar. In onderstaande figuur is te zien dat de rentestijgingen van dit formaat slechts 1 keer per 100 jaar voorkomt. Eerder was dit in 1721, 1865 en 1920. Dit verklaart duidelijk waarom er op dit moment een aanvangsrendement van 4 tot 5% per jaar gerealiseerd kan worden voor de komende jaren.

Meer weten over het beleggen in obligaties? Download de brochure 'Obligaties in vermogensbeheer'
De kans dat rentes voorlopig verder stijgen is groot. Inflatie is lastig te beteugelen, om dit te doen zal de ECB de rente verder verhogen. Obligaties lopen hierop vooruit en profiteren daarvan. Al enkele decennia verzorgt OHV Vermogensbeheer deze dienst voor vermogende particulieren en zakelijke relaties.

In onze brochure Obligaties in vermogensbeheer geven wij meer informatie over het beleggen in obligaties en de mogelijkheden bij OHV. Download de brochure hier.

Obligatie beleggen bij OHV Vermogensbeheer -> een ‘once in a lifetime opportunity’