11 oktober 2022

Waarom past private debt in een institutionele portefeuille?

Private markten bestaan in de geschiedenis van het kapitalisme langer dan publieke markten. Toch zijn de private markten voor veel institutionele beleggers minder bekend dan publieke markten. Daarom vond OHV Vermogensbeheer het tijd om hier meer licht op te laten schijnen met een seminar private debt in de Rembrandttoren van Amsterdam.

In dit artikel geven we u een verslag van de belangrijkste onderdelen uit het seminar.

CEO Erik Bakker trapte af met de rijke 90-jarige historie van OHV Vermogensbeheer en de rol die het bedrijf heeft gespeeld de afgelopen decennia in het verhandelen van illiquide papier in al haar vormen. Waar de spread over Nederlands Staatspapier in de guldentijd nog ongeveer 10 basispunten was voor staatsgegarandeerde leningen is deze inmiddels opgelopen tot 150 basispunten. Reden genoeg om hier dieper op in te gaan ten overstaan van een volle zaal van institutionele genodigden.

Institutioneel relatiebeheerder Camiel van Roosmalen RBA lichtte vervolgens de zakelijke dienstverlening van OHV in de breedste zin van het woord toe. OHV fungeert als een externe beleggingsafdeling waar naar wens van de klant de dienstverlening in bepaalde bouwstenen kan worden afgenomen. Vooral met private debt investeringen is hulp met waardering, documentatie en rapportage van belang. OHV kan hier op alle vlakken assisteren.

Private debt in uw beleggingsportefeuille
Aansluitend is het woord aan Otto Bazuin, CFA. Hij gaf aan dat het toevoegen van private debt in een breed gespreide beleggingsportefeuille risico diversifiërend werkt. De mate van samenhang met aandelen en obligaties is laag waardoor het totale risico in een portefeuille omlaaggaat zonder het rendement aan te tasten. Voormalig Yale University CIO David Swensen schreef hierover reeds in zijn legendarische boek Pioneering Portfolio Management (2000). WSW, WfZ en gemeente leningen bieden een opslag van 60 basispunten en Nederlandse Staatsgegarandeerde Exportfinancieringen van 150 basispunten ten opzichte van Nederlands staatspapier. Met onderpand gedekte MKB-leningen bieden zelfs een opslag van 200 basispunten ten opzichte van bedrijfsobligaties. De componenten illiquiditeit en complexiteit verklaren met name deze hoge opslagen. Vanuit ESG-oogpunt biedt private debt ook mogelijkheden aangezien leningen vaak raakvlakken hebben met de 17 SDG kenmerken waaraan deze gekoppeld kunnen worden. Duurzaam rendement wordt dan gekoppeld aan financieel rendement in combinatie met risico reductie in de beleggingsportefeuille.

Staatsgegarandeerde onderhandse leningen
Onbekend maakt onbemind stelt Peter van Klaveren (manager debt & corperate finance bij OHV) in zijn openingszin. Dat is zonde gezien de hoge risico-opslag die institutionele beleggers kunnen ontvangen ten opzichte van Nederlands Staatspapier terwijl het ook als solvabiliteitsvrij wordt gezien door de toezichthouder. De markt voor WSW, WfZ, decentale overheden en Atradius gedekte leningen was in 2021 goed voor een volume van een kleine 20 miljard euro met meer dan 1000 afgesloten leningscontracten. Gemiddelde contractgrootte komt hierdoor op zo’n 20 miljoen euro. Tickets variëren van 1 miljoen euro tot 100 miljoen euro. De dekking per lening bestaat meestal uit meerdere lagen. Startend van het eigen vermogen van de onderliggende corporatie naar het risico vermogen van de betreffende waarborgfondsen met daarachter de garantie van het Rijk. AAA-garantie daardoor op alle soorten producten met verschillende opslagen afhankelijk van looptijd en soort product. Om een waardering op te kunnen nemen zodra een lening loopt in de portefeuille toont van Klaveren de Bloomberg pagina van OHV waar de prijzen dagelijks op worden gepubliceerd en door haar institutionele klanten makkelijk zelf kan worden benaderd.

Beleggen in het Nederlandse MKB
Als laatste spreker van het private debt seminar licht Vera van Kesteren de kansen van het beleggen in MKB-leningen toe. Sinds 2015 is OHV samen met dochterbedrijf VoordeGroei in dit segment actief. Door de toenemende disintermediatie van banken komt er steeds meer vraag van ondernemers voor het aangaan van een lening bij alternatieve platforms. Dit inzicht kwam in een vroeg stadium ook bij Goudse verzekeringen, die daarom met OHV samenwerkt om gelden beschikbaar te stellen aan het MKB. Invest-NL en het European Investment Fund hebben ook aan OHV gelden beschikbaar gesteld vanuit Europees oogpunt om meer MKB-leningen te verschaffen en alternatieve financieringsplatformen te laten groeien naast de bancaire kredietverstrekking. Van Kesteren benadrukte hierbij ook het diversificatievoordeel van het toevoegen van met onderpand gedekte MKB-leningen in een beleggingsportefeuille. Verstrekte leningen zijn lineair lossend over 5 tot 7 jaar en kennen een minimaal onderpand van 50% tot 80%. Doordat leningen lineair lossen en het onderpand gelijk blijft stijgt automatisch ieder jaar de dekkingswaarde. Onderpand is doorgaans Nederlands vastgoed. Bedrijven dienen een gezonde balans te hebben en worden over meerdere rondes beoordeeld door de interne kredietcommissie van OHV. Borging van de kwaliteit van leningen is cruciaal om goed door moeilijke economische tijden heen te varen.

Meer weten over onze institutionele dienstverlening?

Wij mogen grote institutionele partijen als verzekeraars, stichtingen, overheden en scholengemeenschappen tot onze tevreden relaties rekenen. Binnen deze markten zijn rendement en risico niet langer de enige maatstaven voor het opstellen van een beleggingsportefeuille. Voor institutionele partijen zijn wij in staat om voor iedere situatie passend maatwerk te leveren.

Download onze brochure institutioneel vermogensbeheer hier.

Second opinion huidige portefeuille

Wellicht twijfelt u over de manier waarop u nu belegd bent, bent u niet tevreden over uw huidige dienstverlening, vraagt u zich af of het ook anders kan of heeft uw een specifieke vraag. Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We geven u graag inzicht in de verbeterpotentie van uw huidige portefeuille. Uiteraard is dit volledig vrijblijvend en wordt met uw gegevens vertrouwelijk omgegaan.

Vraag hier een second opinion aan op uw huidige portefeuille.

Waarom past private debt in een institutionele portefeuille?