De groei van geld in de wereld gaat nog immer gestaag door. Hierbij is de kans groot dat de ECB in september de monetaire verruiming zal verlengen tot eind 2017. Wereldwijd zien we dan ook, zoals in onderstaande figuur 1 te zien is, dat de geldhoeveelheid (donkere lijn) flink toeneemt sinds de Bank of Japan en de ECB de geldkraan hebben geopend. De lichtblauwe lijn toont de MSCI World aandelenindex. Hier is goed te zien wat de invloed is van veel geld in de wereldeconomie. Een stijgende geldhoeveelheid gaat gepaard met stijgende koersen en vice versa.

figuurtje1

Figuur 1: M1 geldhoeveelheid (donkere lijn) samen met MSCI World aandelenindex (lichte lijn)

 

Op het moment van schrijven blijft de wereldindex vooralsnog achter bij de sterke geldgroei. Naar mijn inzicht is dit onhoudbaar. In Europa geldt dit ook. Veel aandelenindices staan nog in de min voor dit jaar maar kruipen wel voorzichtig weer terug omhoog. Hoe anders dit is in de bedrijfsobligatiemarkt, is te zien in figuur 2. Sinds de ECB heeft aangekondigd bedrijfsobligaties op te kopen, heeft deze sector ontzettend goed gepresteerd (lichte lijn in figuur 2). Daartegenover staat met de donkere lijn in de figuur de MSCI EU aandelenindex. Ook hier is duidelijk te zien dat aandelen achter blijven bij het herstel in de obligatiemarkt.

figuurtje2

Figuur 2: MSCI Europa (donkere lijn) samen met Eurozone corporate bond index (lichte lijn)

 

Aangezien dit de obligaties betreft van diezelfde bedrijven die ook aandelen hebben uitstaan, is het naar mijn inzicht een kwestie van tijd voordat de aandelen van deze bedrijven erachteraan omhooglopen. Bedrijven kunnen tegen 0% tot 0,5% voor 5 tot 10 jaar geld lenen terwijl hetzelfde bedrijf meer dan 4% dividendrendement op haar aandelen uitkeert. Dat is een onhoudbare situatie en een free lunch voor de CEO/CFO van deze ondernemingen. Aangezien er no free lunch in finance zou moeten zijn, zal deze anomalie snel ingehaald moeten worden de komende kwartalen.