De acties van centrale banken om te werken met negatieve rentes en kwantitatieve verruiming zouden aan impact hebben verloren. Althans dat was en is de uitleg die je leest als één van de redenen voor de dalingen op de aandelenmarkten. De economische groei blijft beperkt tot percentages, die rond de één procent schommelen. Maar we zijn niet het enige land(regio) in de wereld dat met negatieve rentes werkt. Ik was benieuwd wat de effecten in andere landen zijn.

Eén van de andere landen waar met negatieve rentes wordt gewerkt, is Zweden. De Zweedse Centrale Bank, Riksbank genaamd, heeft als doelstelling een inflatieniveau van twee procent te bereiken. Hieronder staat een overzicht van de recente inflatieniveaus in Zweden.

Zweedse inflatie tabel

Bron: Riksbank

Net als bij ons gaven deze lage inflatieniveau’s de Riksbank munitie om de rente onder de nul procent te brengen. In 2014 werd de rente daar naar nul procent gebracht en in 2015 onder de nul procent. In het plaatje hieronder zijn de rentes in Zweden zichtbaar in de gele lijn. In de blauwe lijn staat de groei van de Zweedse economie afgebeeld. We zien hier dat de economie wél groeit na het verlagen van de rente. De Zweedse economie groeit sinds 2015 met percentages, die tussen de drie en vier procent schommelen.

Zweden GDP en reporate 2012-heden in kleur

Bron: Bloomberg

Dus de stelling dat de effecten van de negatieve rentes uitgewerkt zijn, klopt niet als we naar het voorbeeld van Zweden kijken.

Helaas speelt de economie zich niet in een laboratorium af, dus is het moeilijk om de ene complexe situatie met de andere te vergelijken. Wat me wel opvalt, is dat er in Zweden meer aanvragen zijn van asielzoekers dan in Nederland. In Zweden waren er in 2015 op een bevolking van negen miljoen inwoners honderdzestigduizend aanvragen van asielzoekers.

zweedse immigranten

Bron: Migrationsverket

In Nederland waren er in 2015 op een bevolking van zeventien miljoen inwoners zestigduizend aanvragen.

Nederlandse asielzoekers
In theorie zou dit ook een verklaring kunnen zijn dat de Zweedse economie harder groeit dan de Nederlandse. Immers in grote lijnen is economische groei in een land een opstelsom van aantal inwoners maal de productiviteit van deze inwoners. Zo zou het zo maar kunnen zijn dat diezelfde mensen, die bang zijn voor hun banen door de toename van immigranten in een land, eigenlijk deze immigranten zouden moeten omarmen omdat ze de economie doen groeien en daarmee indirect ook het aantal banen doen stijgen.