Sinds 2010 wordt er al gesproken over een obligatiebubbel. Zonder genuanceerd aan te geven over welke type obligaties het gaat, zonder aan te geven over welke debiteuren het gaat en zonder aan te geven om welke looptijden het gaat, wordt er gewaarschuwd voor beleggingen in obligaties.
Het is maar goed dat ik niet geluisterd heb, want obligaties hebben voor mooie en rustige rendementen gezorgd sinds 2010. Nu is de rente mede door de zeer lage headline inflatie verder gedaald. Betekent dit dan dat er nú echt niet meer in obligaties belegd kan worden?
Dit zou een conclusie geweest kunnen zijn, ware het niet dat de Europese Centrale Bank een nieuwe impuls heeft gegeven voor de Europese bedrijfsobligatiesmarkt. Hierdoor zijn er voor u als belegger weer kansen.
Eén van de vier actiepunten die de Europese Centrale Bank 10 maart aankondigde, is het opkopen van Europese bedrijfsobligaties. Dit gaat een invloed hebben op de rentebeweging van dit type obligaties. Rentepercentages op obligaties zijn namelijk opgebouwd uit twee delen: de eerste is het absolute renteniveau wat gebruikelijk is bij risicovrije rentes. Vaak wordt hiervoor de rente gebruikt die veilig geachte landen als Duitsland en Nederland betalen. Daarnaast is er een kredietopslag die voor iedere debiteur verschillend is. Deze komt bovenop het renteniveau van veilige obligaties. Deze kredietopslagen zijn niet stationair maar bewegen ook in de loop van de tijd. Als een obligatie wordt aangekocht met een kredietopslag van bijvoorbeeld 0.80 % boven staatsrente en deze kredietopslag daalt naar 0.60% boven staatsrente, dan zal de obligatie in koers stijgen. De koersstijging is afhankelijk van de looptijd van de obligatie en de beweging van de absolute rente.
Hieronder staat een plaatje van de ontwikkeling van de kredietopslag van 125 Europese bedrijfsobligaties sinds januari 2015.

Itraxx 10 maart

U ziet rechts onderin dat de kredietopslag met 0.20% is gedaald na de aankondiging van de Europese Centrale Bank. U ziet ook dat gedurende 2015 de kredietopslag nog lager was.
De verwachting die nu in de financiële markten leeft, is dat de deze kredietopslagen verder zullen dalen. Men verwacht dat de ECB vanaf het derde kwartaal van 2016 maandelijks tussen de vijf en tien miljard aan bedrijfsobligaties gaat opkopen. De geschatte totale markt aan bedrijfsobligaties die in het mandje van de ECB vallen bedraagt 500 miljard. Dat betekent dat de ECB in één jaar potentieel twintig procent van de uitstaande bedrijfsobligaties gaat opkopen.
Dit biedt kansen voor obligatiebeleggers om nu Europese bedrijfsobligaties te kopen. Als u obligaties koopt met een looptijd van bijvoorbeeld vier jaar, profiteert u op twee manieren van de acties van de ECB. Ten eerste omdat zoals hierboven al beschreven is de kredietopslag waarschijnlijk zal dalen. Ten tweede omdat de ECB heeft aangegeven de korte rente langer laag te houden. Waarschijnlijk tot eind 2017. Dit betekent dat een vier jaars obligatie die nu aangekocht wordt eind 2017 nog maar twee jaar loopt. De absolute rente voor twee jaars obligaties ligt nu lager dan op vier jaars obligaties en zal doordat de ECB de korte rente laag houdt op dat moment in eind 2017 ook nog laag zijn. Hierdoor maakt men gebruik van een te verwachte dalende kredietopslag en dalende rentecurve, waardoor het rendement op korte bedrijfsobligaties hoger kan uitvallen dan op spaarrentes.