Steeds vaker lees ik in kranten en op het internet dat de angst voor een recessie in de Verenigde Staten en Europa groeiende is. Eigenlijk zie ik bij iedere diepere koersval van de aandelenmarkten deze angst verder toenemen. Beurzen worden door het publiek vaak gezien als voorloper van toekomstige economische ontwikkelingen. Aandelenmarkten zouden een goede recessie voorspeller zijn. Toch ben ik het daar niet helemaal mee eens. In onderstaande tabel vind u namelijk enkele belangrijke koersvallen van de Amerikaanse S&P500 sinds 1989. Hierin staan het aantal maanden dat een correctie duurde samen met de procentuele daling in die periode. Daarnaast ziet u of er in die periode sprake was van een recessie en wat het daaropvolgende koersherstel in 1 jaar was.

Simpel gezegd duurt een correctie waar een recessie uitblijft gemiddeld een maand of 4 en valt de S&P 500 zo’n 14 procent terug. Aansluitend herstelde de index gemiddeld met 30 procent in de 12 maanden die daarop volgen. Alleen bij een daadwerkelijke recessie zakken aandelenmarkten veel dieper terug voor een veel langere periode. De angst voor een recessie onder beleggers is dan ook wel begrijpelijk. Is een recessie in 2016 alleen wel reëel om bang voor te zijn?

Figuur 1

Ik kijk daar met name voor naar de ontwikkeling van de olieprijs in relatie tot economische groei. Historisch gezien is een lagere olieprijs gunstig voor te verwachten groei. Onderstaande figuur heb ik geleend van Deutsche Bank Research om inzichtelijk te krijgen wat de relatie is tussen de prijsontwikkeling van olie en de groeiverwachting in de G7 landen. De prijs van olie is daarbij invers in de figuur geplaatst om deze te kunnen vergelijken met de ontwikkeling van de economische groei. Duidelijk is te zien dat in vorige periodes van fors oplopende olieprijzen juist een recessie volgde. De huidige fors gedaalde olieprijs impliceert nu dan ook een aantrekkende groei gedurende de komende 18 maanden aldus Deutsche Bank.

Figuur 2

Een belangrijke reden voor hogere economische groei bij een lagere olieprijs komt omdat een lagere olieprijs gunstig is voor de consument. Bijvoorbeeld aan de pomp bent u minder geld kwijt voor een volle tank. Dit ‘voordeel’ wordt vervolgens ergens anders aan besteed waarbij in de regel door de consument meer wordt uitgegeven dan de besparing opbrengt. Deze multiplier resulteert in een hogere groei. Een extra euro bij de consument levert meer op dan een extra euro bij een producent. Ook in de VS zijn lage olieprijzen historisch gunstig voor de te verwachten economische groei. Zie daarvoor onderstaande figuur.

Figuur 3

Dit soort groeipercentages blijft voorlopig verre van een recessie vandaan. Ik ben daarom van mening dat we de komende maanden verrast worden door positieve macro-economische cijfers in de VS en Europa. Recessie angst zal naar de achtergrond verdwijnen.

Als ik dan terugkom op de tabel met eerdere correcties dan bedraagt de huidige daling van de S&P 500 sinds afgelopen november ongeveer 14 procent en duurt de correctie nu 4 maanden. Bij het uitblijven van een recessie is de rek er wel een beetje uit naar historische begrippen. De komende weken kan dan een herstel worden gestart die de Amerikaanse beurzen naar nieuwe historische hoogtepunten kan gaan brengen.