De sprinters maken in de eerste week van de Tour de France nog de dienst uit. De bergtoppen liggen nu nog ver in het verschiet van de tourkaravaan. In het recente verleden was er een Tourwinnaar Lance Armstrong, die 7 keer op rij de bergen als snelste beklom. Hij deed dat niet op eigen kracht, maar gebruikte illegale stimulerende middelen zoals bloeddoping om met een grote zuurstofopname de bergen sneller te bedwingen dan zijn collega’s.

Terwijl Draghi in 2012 zijn beroemde speech hield om alles te doen om de euro te behouden, werden alle door Armstrong gewonnen titels hem afgenomen wegens het gebruik van stimulerende middelen. De rede van Draghi was juist het startsein voor de ECB om ook, legaal weliswaar, te beginnen met stimulerende middelen.
Draghi introduceerde achtereenvolgens in grote lijnen het kopen van staatsobligaties van landen in problemen, het uitlenen van grote hoeveelheden liquiditeiten aan banken en het verlagen van de rente onder de nul procent. En last but not least introduceerde Draghi nog een extra demarrage om de bergen sneller over te komen. Zoals Lance een hogere trapfrequentie had geïntroduceerd om makkelijker te kunnen demarreren, heeft Draghi als laatste middel het structureel opkopen van obligaties geïntroduceerd om de economie sneller aan te zwengelen. Het resultaat hiervan betekent voor de rentes dat de ECB dus met negatieve rentes werkt, dat spaarders bijna nul procent rente op hun tegoeden krijgen en dat vorig jaar ook tienjaars Nederlandse staat onder nul procent rendement daalde.

Bron: Jasper Juinen/Getty Images

Bron: Hugh Ash-Wordpress
Maar wat heeft Draghi tot op heden bereikt met zijn stimulerende middelen voor de economie?

De  balans van de ECB is  behoorlijk gestegen.

Bron: Bloomberg ECB balans 2012-2017

En waar leidt het vergroten van de ECB balans toe?
Allereerst stijgt de geldhoeveelheid richting de doelstelling van de ECB.

Bron: Bloomberg M3 geldhoeveelheid 2012-2017
Ten tweede lijkt de economie licht te groeien en te stabiliseren.

Bron: Bloomberg Economische groei 2012-2017

Ten derde stijgt het consumentenvertrouwen naar meerjarige hoogtepunten.

Bron: Bloomberg Europees vertrouwen 2012-2017

Ten vierde komt de kredietverlening van banken aan huishoudens ook weer op gang.

Bron: Bloomberg Leningen van banken aan huishoudens 2012-2017

Ten vijfde daalt de werkloosheid in de eurozone.

Bron: Bloomberg Werkloosheid Eurozone 2012-2017

De groeisignalen zijn dus duidelijk aan het verbeteren en dit geeft Draghi de ruimte om al terug te schakelen.

De ECB is al begonnen met terugschakelen door van 80 miljard per maand naar 60 miljard per maand aankopen aan obligaties te gaan. Verder heeft de ECB dit jaar aangekondigd haar looptijd van te kopen obligaties te verkorten van 2 naar 1 jaar, hiermee verlagen ze de korte rente op de effectenmarkten. Tevens heeft Draghi aangegeven de korte ECB depositorente nog geruime tijd niet te verhogen, nadat het opkoopprogramma is beëindigd. De conclusie is dat rentes op spaarrekeningen niet snel zullen stijgen.
Dit is wel weer goed nieuws voor banken. Het verdienmodel van banken is mede gestoeld op een steile rentecurve. En dat bereikt de ECB door het laag houden van de korte rente en het stoppen met het opkopen van obligaties waardoor de lange rente gaat stijgen. Banken lenen immers kort geld in en lenen het vervolgens weer met langere looptijden uit. Deze rentemarge draagt bij, mits goed beheerd, aan de winst van de banken.
In de loop van 2018 zal Draghi nog sneller terugschakelen. Dit betekent dat de grote koper van obligaties langzaam uit de markt zal verdwijnen. Dit merken we nu langzaam al aan de lange rente, tienjaars Nederlandse staat rendeert nu 0,66% en onze verwachting is, dat bij het verder afbouwen van de stimuleringsmaatregelen door Draghi deze lange rente naar 1%-1,5% gaat stijgen.
Draghi heeft meerdere malen aangegeven, dat anderen het stokje van de ECB moeten overnemen. En die anderen zijn dan overheden die méér fiscaal moeten gaan stimuleren nu de begrotingstekorten dalen, institutionele beleggers die meer directer moeten gaan uitlenen aan de ‘echte’ economie en banken, die weer meer kunnen gaan uitlenen aan particulieren. De effecten hiervan zien we al terug in de huizenmarkt waar de lage hypotheekrente en de grotere ter beschikking stelling van hypotheken al hebben geleid tot stijging van de huizenprijzen. Dit leidt tot een groter consumentenvertrouwen en een stijging van productie in de woningbouwsector. Dit beeld zal doorzetten naar meerdere delen van de economie.

De aandelenmarkten lijken al voor te sorteren op de positieve effecten door de maatregelen van Draghi, want sinds 2011 zijn de aandelenmarkten gestegen.

De finish voor Draghi ligt in oktober 2019. Dan zit zijn taak als president voor de ECB erop.
Pas dan kunnen we beoordelen of hij ook een structurele winnaar was en of zijn stimuleringsmaatregelen een duurzaam effect hebben gehad. Eerder dan dat kunnen we hem nog niet neerzetten als winnaar.
Zoals ze zeggen in het wielerpeloton, bloemen zijn er pas aan de finish.

Bron: ANP

Om de tourweken op te luisteren, verloten we een racefiets bij het behalen van meer dan 5000 volgers op de OHV Vermogensbeheer facebookpagina. Dit kunt u doen via de link