Net als in de politiek zijn er op het financiële vlak doemdenkers, positivo’s en nuchter denkende mensen die hun mening ventileren op basis van eigen interpretatie van de economische feiten. De één ziet een beurskrach aankomen, terwijl de ander de markt de hemel inprijst. Wie heeft er nu gelijk? Ik laat drie scenario’s de revue passeren en u mag zelf bepalen, welk scenario voor u het meest plausibel is.

Optimist

Volgens het laatste rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zal de groei van de wereldeconomie volgend jaar uitkomen op 3,6 procent, tegen een geschatte 3,3 procent dit jaar. Vorig jaar groeide deze nog met een relatief zwakke 3 procent. In Amerika spiegelt president Trump een 3 tot 4 procent economische groei voor door belastingverlaging, deregulering en fiscale stimulering. Dit tezamen met aanhoudende kwantitatieve verruiming in Europa en Japan kunnen ingrediënten zijn voor hogere aandelenkoersen.

Pessimist

Veel analisten zien een gevaar in de steeds groter wordende schuldenberg in de wereld. De schuld ten opzichte van bruto binnenlands product staat hoger dan ooit, voor de VS op 350 procent en voor China op 300 procent. Dit betekent dat de kosten van de schuld, bij een stijging van de rente, voor veel landen een te grote last kan gaan worden. Dit tezamen met toenemend protectionisme door bijvoorbeeld een Brexit en onzekerheid door komende verkiezingen in onder andere Frankrijk en Duitsland kunnen het huidige financiële feestje verstoren.

Realist

De nuchter denkende mens zie ik als iemand die kijkt naar de lange termijn. Veel beleggers beschouwen het in stand houden van de waarde van het vermogen als een belangrijke ondergrens voor de vermogensontwikkeling. Met behulp van de minimaal vereiste beleggingshorizon kan men berekenen bij welke beleggingsperiode de kans op een negatief rendement verwaarloosbaar klein (kleiner dan 1 procent) is geworden, gemeten over deze beleggingsperiode. Met deze formule van kansberekening kan men dus de risico’s in kaart brengen. Onderstaand tabel verduidelijkt dit. Een defensief risicoprofiel (SAA II) laat zien dat er een kans van 1,8 procent is dat de belegging na 4 jaar minder waard is dan het startbedrag. Bij een duur van 8 jaar is de kans op een negatief rendement over de gehele periode gedaald naar 0,1 procent en is verwaarloosbaar klein.

 Figuur: Strategische Asset Allocaties (SAA)

De historie leert ons dat er altijd periodes van onzekerheden en onvoorspelbare gebeurtenissen zullen zijn, zoals de val van Lehman Brothers of de terroristische aanslagen op 11 september 2001. De realist weet dat dit op lange termijn kansen biedt en men hierop kan inspelen door bijvoorbeeld in bepaalde situaties aandelen en obligaties te over- of onderwegen. Iemand die u hierbij kan helpen is een vermogensbeheerder.

Zelf ben ik realist en sta u uiteraard graag te woord.