Informatie dienstverlening

Op deze pagina treft u alle relevantie informatie en voorwaarden van onze beleggingsdienstverlening aan particuliere en institutionele relaties.

Wanneer u vragen heeft over onderstaande informatie kunt u contact opnemen via compliance@ohv.nl of uw accountmanager.

Voorwaarden

Op deze pagina treft u de Algemene Voorwaarden inzake de dienstverlening vermogensbeheer, vermogensadvies of execution only voor professionele en niet-professionele cliënten.

Orderuitvoeringsbeleid

Op deze pagina treft u het Orderuitvoeringsbeleid inzake de dienstverlening vermogensbeheer, vermogensadvies of execution only voor professionele en niet-professionele cliënten.

Betrokkenheidsbeleid

In dit beleid wordt toegelicht op welke wijze Oolders, Heijning & Voogelaar B.V. (hierna OHV) als individueel vermogensbeheerder of vermogensadviseur namens beleggers invulling geeft aan betrokken aandeelhouderschap bij EU-beurs genoteerde ondernemingen. Hiermee wordt aangesloten bij de eisen van de herziene aandeelhoudersrichtlijn ((EU) 2017/828).

Handreiking Beleggingsbeleid

De juiste zorg voor uw vermogen. OHV conformeert zich aan de Handreiking Beleggingsbeleid, opgesteld door de brancheorganisaties voor vermogensbeheer.

Vergelijkende Kosten Maatstaf

In de vergelijkende kosten maatstaf worden de totale kosten van het vermogensbeheer bij OHV inzichtelijk gemaakt. De feitelijke kosten kunnen afwijken en zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie.