Vergelijkende Kostenmaatstaf

In de vergelijkende kostenmaatstaf worden de totale kosten van het vermogensbeheer bij OHV inzichtelijk gemaakt.

Deze kosten zijn opgebouwd uit kosten die OHV u in rekening brengt (beheervergoeding en transactievergoedingen), de lopende kosten van trackers en beleggingsfondsen waarin belegd wordt en de kosten die de bewaarbank in rekening brengt. Dit betreft de geschatte kosten per beleggingsprofiel en het belegd vermogen. De feitelijke kosten kunnen afwijken en zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor aanvang van de dienstverlening ontvangt u een gepersonaliseerd ex ante kostenoverzicht.

Belegd vermogen
Profiel
Kosten die OHV u in rekening brengt
Percentage
Dit betreft de beheervergoeding inclusief BTW en de transactievergoeding.
Lopende kosten trackers
Percentage
Dit betreft kosten die zijn verwerkt in de koers van trackers waarin wordt belegd.
Kosten bewaarbank
Percentage
Dit betreft kosten die de bewaarbank in rekening brengt voor bewaring van de effecten.
Totale kosten per jaar
Percentage
Dit betreft de totale kosten.