Informatie duurzaam beleggen

Op deze pagina treft u de informatie inzake het duurzaam beleggingsbeleid van OHV.

In het document Beleid Duurzaam Beleggen wordt toegelicht hoe OHV duurzaamheidsrisico integreert in het beleggingsbeleid en bepaalt wat de impact is hiervan op duurzaamheidsfactoren. Daarnaast wordt uiteengezet hoe OHV borgt dat het nemen van duurzaamheidsrisico’s niet wordt gestimuleerd middels het beloningsbeleid. Tenslotte wordt inzicht gegeven hoe duurzaam op portefeuille niveau wordt belegd.

Wanneer u vragen heeft inzake het Beleid Duurzaam Beleggen kunt u contact opnemen met compliance@ohv.nl of uw accountmanager.