Fusie

Oolders, Heijning & Voogelaar (OHV) is in 1993 ontstaan door een fusie tussen drie bemiddelaars in de valuta-, geld- en kapitaalmarkt. Op verzoek van de grootbanken zijn deze bedrijven gefuseerd om zo één loket te creëren naar de markt.

Achtergrond

Oolders (1932), Voogelaar & Smulders (1943) en Heijning & Broersen (1983) hebben door samenvoeging hun lange ervaring en omvangrijke netwerk gebundeld. OHV profiteert van dit netwerk. OHV is een van de weinige onafhankelijke financiële instellingen van Nederland. In 2012 vierde OHV haar 80-jarige bestaan met het openen van de handelsdag door het slaan op de gong op Beursplein 5.

Oprichtingsakte 2
Oprichtingsakte 1

Oprichtingsaktes:

Links van u ziet twee oprichtingsaktes.
Geheel links de oprichtingsakte van Oolders (1932) daarnaast die van Oolders & De Jong (1941). Deze firma heeft voorbestaan tot de fusie in 1993.

Onderstaand ziet u de oprichters van Oolders & De Jong.

Links ziet u dhr. J. de Jong en rechts dhr. Chr. Oolders.

Oolders en de Jong

Onderstaand ziet u rechts de oprichters van Voogelaar & Smulders

Links ziet u dhr. Smulders en rechts dhr. A. Voogelaar.

Vermogensbeheer

In de loop van de tijd heeft OHV zich ontwikkeld tot sparringpartner en adviseur van verschillende (de)centrale overheden en de meeste institutionele beleggers in Nederland. Zo werd de focus langzaam verlegd van traditionele effectenmakelaar tot vermogensadviseur van grote institutionele mandaten. Vanuit die kennis en ervaring is de vermogensbeheer- en vermogensadviesvergunning aangevraagd en is OHV als vermogensbeheerder en –adviseur van institutionele en private beleggers actief. Momenteel is OHV een van de grotere onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland en staat uiteraard onder toezicht van de AFM en DNB.

OHV en PWM bundelen krachten

In maart 2019 krijgen OHV en Petrus Wealth Management (PWM) toestemming van De Nederlandse Bank om de krachten te bundelen. PWM is sinds 2007 actief als beleggingsonderneming en meer specifiek als vermogensbeheerder voor voornamelijk vermogende particulieren. De naam Petrus is tweeledig. Enerzijds verwijst het naar de oprichter Peter Adriaansen en anderzijds naar de rol van de rots gekoppeld aan de naam Petrus. Het beleggingsbeleid werd tijdens de kredietcrisis getest en bleek bestendig  en was de opmaat voor een verdere groei van PWM. Dankzij de  persoonlijke aanpak is in de afgelopen jaren de cliëntengroep sterk uitgebreid.

PWM doet meer voor haar cliënten dan vermogensbeheer. De ervaren specialisten vormen een klankbord op het vlak van (internationale) financiële, fiscale en juridische vraagstukken. Mede dankzij het grote netwerk is kennis op dat vlak ruim toegankelijk. Specifieke juridische en fiscale kennis ten behoeve van Belgische beleggers is in ruime mate aanwezig, waardoor belastingdruk uit hoofde van beleggingen voor deze groep kan worden geminimaliseerd. Om haar (Neder)Belgische relaties te ontzorgen, berekent en incasseert PWM periodiek voor hen de beurstaks en draagt deze af.

PWM is gevestigd in Hoeven, Noord Brabant en voor OHV betekent de samenwerking een kans tot de regio’s Brabant en Zeeland en het land België.