Leidt de bankencrisis in Griekenland tot een versnelling van de verslechtering van de positie van spaarders? Na de kredietcrisis was de positie van spaarders juist verbeterd. Er was toen veel angst voor het omvallen van banken en mede daarom is destijds de garantie van spaarders verhoogd tot 100.000 Euro.
Behalve deze maatregel hebben overheden destijds besloten banken te redden met behulp van de belastingbetaler, zoals ook in Nederland is gebeurd. Dit noemde men bail-out, maar bail-outs zijn geschiedenis en bail-in is de nieuwe term. En dat betekent dat in Europa banken niet meer gered worden met belastinggeld, maar dat iedereen die geld heeft uitstaan bij een bank moet meebetalen bij het redden van een bank. Waaronder ook de spaarders.
En recent heeft de Europese Commissie elf landen aangespoord deze regels voor 1 augustus aanstaande te implementeren, waaronder Nederland. En nog recenter heeft Engeland het garantiebedrag van Engelse spaarders verlaagd naar 75.000 Britse Ponden.

Waar de haast vandaan komt is giswerk. Bij de laatste bankencrisis in Cyprus verloren spaarders zestig procent of meer van hun banktegoeden boven 100.000 Euro. In 2013 werd het geval Cyprus nog als geïsoleerd bestempeld. Nu twee jaar later dreigt een gelijksoortige situatie in Griekenland. Daar wordt gesproken over het aanspreken van spaargelden van boven 8.000 Euro. Hoe zich dat juridisch verhoudt tot het depositogarantiestelsel weet ik niet, maar feit is wel dat bij een verergering van de problemen daar deposito’s boven 100.000 Euro niet meer veilig zijn.

Vandaar dat Griekse spaarders tientallen miljarden hebben weggehaald bij hun banken.
Het vertrouwen van de spaarder in een redding door de overheid wordt dus steeds minder. Dit komt deels door praktijkgevallen zoals Cyprus en Griekenland en deels door aanstaande wetswijzigingen die de positie van spaarders verslechteren.

artikel