Onze relaties zoeken contact met ons als vermogensbeheerder omdat ze een bepaald doel hebben. Voorbeelden hiervan zijn algemene vermogensgroei, een beter rendement dan sparen, aanvullingen op inkomen of pensioen of het aflossen van een hypotheek. Deze doelen zijn meestal bedoeld om een positief rendement te behalen op lange termijn. De lange termijn is waar het rendement zich laat zien. Effecten fluctueren en kunnen zorgen dat de portefeuille tussentijds in waarde daalt. Wij wijzen onze relaties dan op de meerjarige verwachtingen; historische cijfers laten namelijk zien dat het beleggen op lange termijn altijd resulteert in positief rendement. 

Beleggen voor lange termijn

In het geval van de eerdergenoemde beleggingsdoelen beleg je dus voor de lange termijn en is de relatie met de vermogensbeheerder dan ook meerjarig. Wat kan een potentiële relatie dan verwachten van OHV op dit vlak, waarom is deze relatie meerjarig?

Allereerst worden de financiële situatie en wensen in kaart gebracht. Ook belangrijk is de risico acceptatie die een relatie kan en wil dragen. Op basis van deze criteria wordt een zogenaamd beleggingsprofiel opgesteld voor de klant. In het kort gezegd komt het erop neer dat hoe makkelijker de financiële situatie en hoe groter de risicobereidheid, hoe meer zakelijke waarden worden toegevoegd aan de portefeuille. Is dit precies andersom dan worden er meer vastrentende waarden toegevoegd en dus defensiever belegd.

Prognose rendementen

Op basis van deze profielen kunnen we een prognose geven van de te verwachten meerjarige rendementen en beweegelijkheid van de resultaten. We weten allemaal dat effecten fluctueren, en dat ze tussentijds ook hard de verkeerde kant op kunnen bewegen. Dan is het de taak de klant te wijzen op de meerjarige verwachtingen en ook de portefeuille van de klant in dit perspectief te plaatsen.
Het is bijvoorbeeld best goed mogelijk dat bij een daling van de beurzen de portefeuille tussentijds in waarde daalt, maar dat de beleggingsportefeuille op lange termijn nog boven de doelstellingen staat.

Positieve rendementen op lange termijn

rendementen

Om deze gedachten te visualiseren hebben we deze grafiek gemaakt, waar we Europese markten hebben gemeten vanaf 1976 tot heden. Hierin ziet u de meerjarige rendementen van de obligaties en aandelen, en wat dit betekent voor vermogensbeheerportefeuilles.

U ziet dat er na 1 jaar best een kans is op negatieve rendementen. Eigenlijk is dat best logisch. Sterker nog, als u vandaag een aandeel koopt heeft u morgen vijftig procent kans op winst en vijftig procent kans op verlies.  Na een tijdsbestek van twintig jaar is er echter niets meer over van die negatieve rendementen. In alle beleggingscategorieën en vermogensbeheerprofielen zijn er positieve rendementen te verwachten.

In de periode op weg naar vermogensopbouw of behoud worden onze vermogensbeheerklanten maandelijks geïnformeerd over de transacties die zijn gedaan om tot het doel te komen, er wordt via een kwartaal video een toelichting gegeven van de achterliggende macro economische visie en de bijbehorende marktvisie en in een persoonlijk gesprek wordt uiteengezet waarom de portefeuille nog steeds past bij de lange termijn doelstellingen.

Benieuwd naar de rendementen die wij de afgelopen 10 jaar hebben gerealiseerd?

Download het rendementsoverzicht