samengestelde interestRente op rente (of samengestelde interest) noemde Albert Einstein het 8e wereldwonder. Hij vond het de belangrijkste uitvinding van de mensheid.  Niet dus zijn E=mc2 formule uit de relativiteitstheorie, waar Einstein mede later de Nobelprijs voor ontving. Een andere beroemdheid Warren Buffet zei dat zijn financiële welvaart voortkwam, behalve uit het geluk geboren te zijn in de Verenigde Staten, door samengestelde interest.

Wat is rente op rente?

Rente op rente is een automatisme om geld voor je te laten werken. Als geld belegd wordt genereert dit een rendement. Je kan het rendement gebruiken om te consumeren. Je kan het rendement ook toevoegen aan het vermogen, en zo het vermogen te laten groeien. Dit wordt bereikt door de rendementen op het vermogen te herinvesteren. Doordat op deze wijze het vermogen toeneemt, wordt de toevoeging voortkomende uit het rendement een steeds groter bedrag. Ik zal dit illustreren met een voorbeeld.

Download ons rendementsoverzicht

Rente op rente berekenen

Twee kinderen van begin twintig ontvangen elk een erfenis van 100.000 euro. Een broer en een zus. De broer, Simon is voorzichtig en houdt van zekerheid. Zijn zus Babette kan leven met tussentijdse schommelingen en is op de lange termijn gericht. Babette sluit een overeenkomst met een vermogensbeheerder en belegt de 100.000 euro met een meerjarig gemiddeld doelrendement van 6%.

Na één jaar heeft ze 6000 euro rendement. En als Babette dit toevoegt aan haar vermogen heeft ze nu 106.000 euro. Na twee jaar krijgt zij geen 6000 euro maar 106.000*1,06%= 6360 euro. En bezit Babette 112.360 euro.

Na drie jaar is het bezit 119.101 euro en was haar rendement 6.741 euro. U leest dat ook in de beginperiode de absolute bedragen die ze ontvangt oplopen.
Dit effect wordt steeds sterker naar gelang de looptijd verstrijkt.

Na 25 jaar bereikt Babette (inmiddels moeder) op deze wijze 429.187 euro. Als zij in jaar 26 weer belegt, dan kan ze aan rendement het bedrag van 25.751 bijschrijven. Vergelijk dat eens met het bedrag van 6000 euro, wat zij in het eerste jaar kon bijschrijven. Een toename van meer dan 19.000 euro. Ongeveer het bedrag waar het vermogen in het begin nog drie jaren voor moest werken.

Na 50 jaar als Babette oma is, ik geef toe dat is haast een mensenleven bereikt ze op deze wijze het bedrag van 1.842.015 euro en als Babette in jaar 51 weer belegt dan kan aan rendement 110.000 euro worden bijgeschreven. Meer dan het bedrag waar zij oorspronkelijk mee begon, maar wat zij in theorie jaarlijks aan haar kinderen kan uitkeren.

Rente op rente vs sparen

Het nut van geduld met beleggen zal het voorbeeld met haar broer Simon illustreren. Hoe eerder men begint en hoe langer men het volhoudt des te groter zal het verschil zijn mocht u niets doen met uw vermogen.
Simon brengt zijn erfenis naar de bank en opent een spaarrekening tegen meerjarig 1% spaarrente. Simon spaart zijn 100.000,–euro en krijgt na jaar 1 1000,- euro spaargeld. Dat is 5000 euro verschil met het voorbeeld van Babette. Dat verschil loopt behoorlijk op als Simon blijft sparen in vergelijking met Babette.  Na 50 jaar sparen met 1% rente bereikt Simon het bedrag van 164.463 euro, dat is een verschil van 1.6 miljoen met de 1.842.015, die Babette heeft bereikt met 50 jaar beleggen tegen 6% rendement.

Benieuwd naar de rendementen die wij de afgelopen 10 jaar hebben gerealiseerd? Ontvang vrijblijvend het rendementsoverzicht.

Download ons rendementsoverzicht