Rentemarkten bewegen de afgelopen weken tussen hoop en vrees. De vrees is geënt op korte termijn angst vanwege de nieuwe Italiaanse regering en een dreigende handelsoorlog. Iedere tweet of nieuwsbericht op basis van politieke ontwikkelingen geven druk op de rentestanden in Duitsland en Nederland. De angst dat Europa uit elkaar valt of de wereldwijde handel fors terugvalt zorgt ervoor dat beleggers de veilige haven gelijk weer opzoeken.

De hoop in de markt is gevestigd op de economische groeiverwachting en de aantrekkende inflatie. Hoop in de rentemarkten betekent in dit geval stijgende rentes. De huidige economische groei in Europa schommelt rond de 2,5% en wordt ook voor 2019 op dit niveau verwacht. Inflatie schommelt daarbij rond de 1,5% a 2% de komende jaren volgens de verwachting van analisten.

ECB stopt met monetaire verruiming
Nu de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week heeft aangegeven om de monetaire verruiming eind dit jaar stop te zetten valt ook hier een lange termijn steun weg voor de rentemarkten. De ECB kocht de afgelopen jaren veel Duitse staatsobligaties om de economie te stimuleren. Vanaf 1 januari 2019 valt deze steun weg.

Naar mijn idee kunnen de rentemarkten in Europa dan gaan normaliseren. De theorieboekjes zeggen daarbij dat de lange rente in de buurt moet staan van de groei- en inflatieverwachting. Dat zou dan 4 tot 4,5% betekenen voor de 10-jaars rente. Door de korte termijn vrees in de markt en de nog steeds aanhoudende monetaire verruiming staat deze rente echter op 0,35% momenteel.

Vak als belegger
Het mooie aan mijn vak als belegger is dat ik kan anticiperen op deze invloeden binnen de markten. Korte termijn ontwikkelingen bieden kansen binnen lange termijn trends. In dit geval betekent het dat deze lage rente momenteel niet past binnen het economisch klimaat waarin we ons begeven. Als portefeuille manager van het Fresh Fixed Income obligatiefonds heb ik daarom de rentegevoeligheid teruggebracht naar 0. De risico’s van een dalende rente zijn naar mijn inzicht veel kleiner dan de kans op (fors) hogere rentes de komende jaren.

Een schoolvoorbeeld is de Amerikaanse 10-jaars rente en de ontwikkeling hiervan sinds het eindigen van het monetaire verruimingsprogramma door de Federal Reserve. Sinds de aankondiging van het stoppen met kopen van staatsobligaties is de rente daar opgelopen van 2% naar 3%. Een beweging van de rente in Europa van 0,3% richting 1% en hoger in de loop van dit jaar en in 2019 lijkt me een plausibel scenario de komende kwartalen. Een positieve draai van politieke ontwikkelingen kunnen daarbij versnellend werken zodra korte termijn vrees omslaat in korte termijn hoop in de financiële markten.