Bij de keuze van verschillende beleggingscategorieën in uw portefeuille is het naar mijn mening belangrijk om het risico te verlagen. Dit kan men onder andere doen via goede spreiding door in indextrackers te beleggen. Ook de keuze voor een minder beweeglijke benchmark kan niet alleen het risico reduceren, maar ook de verhouding tussen rendement en risico verbeteren.

Onderstaande grafiek laat zien wat het effect van lage volatiliteit is geweest afgelopen jaar op de aandelen benchmark van MSCI Europe. Dit heeft geresulteerd in een ruim 9 procent hoger rendement in de minder volatiele variant.

06-04-16

Dit is bij beleggers niet onopgemerkt gebleven. Zo stroomde er in de eerste twee maanden van 2016 wereldwijd meer dan 5 miljard dollar in trackers met minder beweeglijke aandelen. Ik geloof dat deze populariteit meer fondshuizen naar dit marktsegment zal gaan trekken.

Een andere manier om risico te reduceren is door combinaties te maken van beleggingscategorieën. Bij sommige combinaties neemt het verwacht rendement van de portefeuille toe, terwijl het risico zelfs afneemt door een meer risicovolle asset in de portefeuille op te nemen. Het onderstaande voorbeeld illustreert dit.

Een beleggingsportefeuille bestaat voor 100% uit obligaties. Het gemiddeld historisch rendement op deze obligaties is 5% met een standaarddeviatie van 7%.

5% van de obligatieportefeuille wordt vervangen door vastgoed. Het gemiddeld historisch rendement op vastgoed is 7% met een standaarddeviatie van 12%. De correlatiecoëfficiënt tussen obligaties en vastgoed bedraagt bijvoorbeeld 0,4.

Wat zijn nu het verwachte rendement en de standaarddeviatie?

Het rendement van een samengestelde portefeuille is gelijk aan het gewogen gemiddelde van de rendementen van de deelportefeuilles en wordt berekend met behulp van de volgende formule:

0,95 x 5% + 0,05 x 7% = 5,1%

Door de formule toe te passen van de standaarddeviatie van een samengestelde portefeuille wordt de nieuwe standaardeviatie:

06-04-16-2

 

 

= sqrt((7%^2*0,95^2)+(12%^2*0,05^2)+2*0,4*0,95*0,05*7%*12%)

= 6,912%

In dit voorbeeld neemt bij een iets hoger verwacht rendement (0,1 procent) het risico dus af door het meer risicovolle vastgoed in de portefeuille op te nemen. Het is dus nuttig als u met de keuze van uw beleggingen hiermee rekening houdt. Ik sta u als beleggingsadviseur uiteraard graag te woord. Dit kan u risico’s besparen en sterker nog, meer rendement opleveren!