2018 belooft een sterk beursjaar te worden als ik kijk naar macro-economische en fundamentele ontwikkelingen. Het momentum op de aandelenbeurzen is daarbij ook sterk opwaarts gericht.

Deze kracht wordt veroorzaakt door de aanhoudende monetaire stimulering vanuit de Europese Centrale Bank (ECB). Het afgelopen jaar is er voor 780 miljard euro aan nieuw geld uitgegeven, in 2018 komt hier nog 270 miljard euro bij. Deze stortvloed aan liquiditeiten stuwt beurzen voorlopig verder omhoog. In eerder econometrisch onderzoek heb ik aangetoond dat voor iedere 50 miljard euro nieuw geld in de economie de beurs met ongeveer 2% kan stijgen. Aangezien het gemiddeld ruim 1 jaar duurt voordat het nieuwe geld haar weg vindt in onze economie, kunnen we nog flink wat vuurwerk op de beurzen verwachten in 2018. Vanuit een monetair oogpunt acht ik een stijging van de huidige niveaus van 10 tot 20% zeer aannemelijk.

Ook macro-economisch gezien zijn de vooruitzichten positief. Gedurende 2017 is de werkloosheid in Europa geslonken van ongeveer 10% naar ruim 8% van de beroepsbevolking. Deze daling wordt breed gedragen van de periferie tot Noord-Europa. De daling gaat gepaard met een stijgend consumentenvertrouwen. Dit vertrouwen koerst richting niveaus van eerdere hausseperiodes. De consument heeft er zin in en heeft alle vertrouwen dat de economie verder tractie krijgt in 2018. Daar kan ik me ook wel in vinden. Vooral omdat de kredietverlening vanuit de banken richting particulieren en bedrijven weer is toegenomen in 2017. Inmiddels groeit de kredietverlening aan huishoudens met 7% op jaarbasis. Gezien het feit dat we in een kredietmaatschappij leven, is het van groot belang dat de banken ook de vraag naar krediet ondersteunen om zo economische groei te faciliteren.

Economische groei in Europa accelereert daardoor in 2017 naar 2,5% op jaarbasis. Daar hebben we lang op moeten wachten maar de Europese economische machine is op gang gekomen en zal naar mijn idee in 2018 voort denderen. Doordat de werkloosheid nog relatief hoog is, blijven agressieve loonsverhogingen voorlopig uit. Er is voldoende aanbod van personeel, van schaarste is nog geen sprake. Dat zorgt ervoor dat de monetaire verruiming voorlopig geen inflatie met zich meebrengt. In eerdere columns heb ik reeds aangegeven dat de economische en monetaire omstandigheden een soort van “goudgerand” zijn voor aandelenmarkt ontwikkeling. Ik ben benieuwd of het beursherstel van 2017 wordt omgezet in een heuse rally op de aandelenmarkten, gezien de gunstige vooruitzichten.

Aangezien dit mijn laatste update voor 2017 is, wens ik de lezers van mijn columns alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2018.