Als belegger en macro-econoom lees ik dagelijks research van banken en onafhankelijke economische instanties om up-to-date te blijven. Ik focus me daarbij met name op de grote lijnen qua te verwachte ontwikkelingen in de beleggingswereld. Kort gezegd heeft mijn voorkeur aan de aandelenkant een overweging richting Europa en Azië. Wat betreft vastrentende beleggingen gaat mijn voorkeur uit naar bedrijfsobligaties genoteerd in euro’s met een afdekking van het risicovrije rentedeel op het langlopende stuk. Qua valuta verkies ik de euro boven andere valuta’s bij het inrichten van een portefeuille op dit moment.

Om de performance van bovenstaande genoemde voorkeuren te toetsen bestaan er diverse risicomaatstaven. Eén daarvan is de zogenaamde Sharpe ratio, ontwikkeld door nobelprijs winnaar William Sharpe. Deze simpele ratio berekent de performance afgezet tegen de beweeglijkheid hiervan. Van de performance wordt de risicovrije rente afgetrokken omdat een belegger deze sowieso had kunnen maken. Uitkomsten tussen 0 en 1 worden beschouwd als gemiddeld. Een Sharpe ratio tussen 1 en 2 wordt gezien als goed terwijl een ratio boven de 2 algemeen wordt beschouwd als extreem goed. Concreet betekent een getal boven de 2 in de ratio dat de performance van een portefeuille beduidend hoger is dan de risicovrije rente en relatief weinig beweeglijkheid laat zien.

Als portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund, samen met MSc. Thomas Kalsbeek, zien we erop toe dat de ons toevertrouwde gelden van meer dan 70 miljoen euro worden belegd in vastrentende waarden. Zoals in de eerste alinea beschreven hebben bedrijfsobligaties onze voorkeur waarbij we het langlopende renterisico in de portefeuille afdekken. We willen geen vermogen kwijtraken bij stijgende staatsrentes. Diegenen die mijn columns vaker lezen weten waarom ik denk dat zich hier een risico aan het vormen is. Daarentegen willen we wel profiteren van de rentepremie die bedrijfsobligaties bieden en daarmee gebruik te maken van het economisch herstel.

De visie van stijgende rentes hanteren we sinds midden 2016, de oprichtingsdatum van het vastrentende waarde beleggingsfonds. Aangezien we dagelijks een officiële koers afgeven voor dit fonds is het relatief makkelijk om de performance daarvan te berekenen en te toetsen of onze visie de belegger rendement oplevert. Of om in William Sharpe termen te spreken, levert het risico voldoende rendement op?


Tabel: Return Fresh Fixed Income Fund volgens Morningstar.nl