De eisen onder Solvency II ten aanzien van de Solvency Capital Requirement (SCR) bezorgen veel verzekeraars hoofdpijn. Tien maanden na de invoering van Solvency II is er nog steeds geen absolute duidelijkheid over of gevoel bij de berekeningsmethode van de SCR. Dat is echter wel essentieel om als verzekeraar juiste beleggingsbeslissingen en beleidskeuzes te kunnen maken.

Daarom is op 11 oktober een Round Table voor verzekeraars over Solvency II en de impact van de SCR georganiseerd. Onder leiding van Erik Bakker (OHV Vermogensbeheer), Rolf Leenhouts (Triple A) en Marcel Kruse (KAS BANK) stoeiden de deelnemers met de samenstelling van hun asset mix en andere beleidsbeslissingen, die van invloed zijn op de hoogte van de SCR.

Let the game begin

Om verzekeraars inzicht te geven in de werking en gevolgen van de focus op de SCR wordt er tijdens deze Round Table een simulatiespel gebruikt (SCR Simulation Game). Doel van het spel is om de wisselwerking tussen beleggingen, beleggingsmix en resultaten aan de ene kant en de uitkomst van de SCR aan de andere kant, duidelijk te maken. Voorafgaand aan het spel bleek dat de deelnemers vooral worstelen met de verhouding van de risico’s binnen het rekenmodel van de SCR. Bij een verzekeraar gaan veiligheid en liquiditeit van de beleggingen boven rendement. Bij schades moet immers direct kapitaal beschikbaar zijn om tot betaling over te gaan. Voor een schadeverzekeraar is de duration van de beleggingen daarom doorgaans drie maanden, terwijl een levensverzekeraar een duration heeft van misschien wel 40 jaar. Het aanhouden van een buffer bemoeilijkt dus het optimaliseren van het rendement. De historisch lage rente is eveneens een belangrijke (negatieve) factor. Hoe lager de rente, hoe hoger de contante waarde van de verplichtingen. Aangezien de SCR de verhouding weergeeft tussen eigen vermogen en kapitaalbeslag kan 1% stijging of daling de SCR stevig beïnvloeden.
De deelnemers zijn niet bekend met de reële cijfers in de 16 kwartalen waarmee de berekening uiteindelijk stapsgewijs wordt uitgevoerd. Na iedere kwartaalberekening krijgen zij de nieuwe SCR te zien. In één oogopslag wordt dan duidelijk hoe hun beleggingskeuzen van invloed zijn op het Eigen Vermogen, het kapitaalbeslag en de SCR. Vervolgens kunnen zij besluiten om de asset mix en/of de renteafdekking aan te passen of niet. Alle overige factoren blijven verder gelijk. Deze stappen herhalen zich totdat alle 16 kwartalen zijn doorlopen. Is de SCR stabiel gebleven, zijn er veel fluctuaties geweest of hebben bepaalde keuzes zelfs geleid tot een faillissement?
Al snel was bij de verschillende teams een zekere prestatiedrang zichtbaar. Wie leest het beste de ontwikkelingen in de markt en weet dat te vertalen in juiste beleggingskeuzes voor het volgende kwartaal? Opvallendste resultaat na iedere kwartaalrun was iedere keer de schommeling in het Eigen Vermogen en het kapitaalbeslag. Een verschuiving in de asset allocatie naar 5% in aandelen kan al leiden tot een extra kapitaalbeslag van 25%. De SCR varieerde in de loop van het spel daardoor van 130 tot wel meer dan 200%. Gelukkig ging geen van de deelnemers failliet.

Het belang van een spelletje

De deelnemers toonden zich na afloop enthousiast en het is duidelijk dat deze Round Table vaker georganiseerd zal worden (aanmelden via info@ohv.nl). De gevolgen van de beleidskeuzes waren direct zichtbaar en werden op een heldere manier inzichtelijk gemaakt. De ingewikkelde materie van Solvency II kreeg zo een praktisch gezicht. Vooral voor beleggingscommissies kan dit zeer verhelderend zijn bij de bewaking en eventuele bijstelling van het beleggingsbeleid. Het is van groot belang dat de top van verzekeraars en beleggingscommissies een gevoel hebben bij de weerslag van hun strategische beleggingskeuzes. Dus ouderlijk advies was nog nooit zo belangrijk: “Ga naar buiten en spelen maar”.

Camiel van Roosmalen MSc RBA is verantwoordelijk voor Institutioneel Vermogensbeheer binnen OHV Vermogensbeheer.