Om een motor draaiende te houden is er olie nodig. Dit werkt ook zo met een economie. Om deze draaiende te houden is er ook olie nodig, deze olie is de kredietverlening.  Dat is dan ook de hoofdreden dat de wereldwijde economie in 2008 stilstond, want de kredietverlening stopte abrupt. Deze diepe economische crisis heet daarom dan ook de kredietcrisis.

De Europese centrale bank heeft dan ook de afgelopen jaren er alles aan gedaan om deze kredietverlening weer op gang te brengen. Ze is daar meer dan 7 jaar geleden mee begonnen met een serie van maatregelen. Allereerst is de rente verlaagd naar negatieve niveaus. Ook zijn er maatregelen geweest om banken te belonen met goedkopere financieringen als ze geld zouden uitlenen aan de ‘echte’ economie.

De ECB is hier dan beetje voor beetje in geslaagd.

Hieronder zien we in percentages uitgedrukt de groei van kredietverstrekking van Europese banken in MKB leningen (gele lijn) en in hypotheken (grijze lijn). Zichtbaar is dat de lijnen stijgende zijn, maar nog bij lange na niet de niveaus bereiken van vóór de kredietcrisis.

Mogelijk is dit ook een van de redenen dat de economische groei van de afgelopen jaren bescheiden blijft.

De overheid zou hier wat aan kunnen bijdragen. Dit is ook iets Draghi iedere persconferentie herhaald. De centrale bank kan het niet alleen zegt hij. Ook de overheden moeten helpen. De ECB kan de economie alleen stimuleren met haar monetair beleid maar de overheid kan de economie stimuleren met fiscaal beleid.

En dat is nu net wat de Nederlandse regering nalaat met de aankondiging spaargeld met een lager forfait te belasten dan andere beleggingscategorieën. Waar Draghi en de ECB alles in het werk stellen om het spaargeld aan het werk te zetten, lijkt de Nederlandse overheid dit de nek te willen omdraaien. Waar de ECB wil dat gelden worden uitgezet in de echte economie, wil staatsecretaris Snel dat de gelden werkeloos aan de zijlijn blijven.

Aanzwengelen

Handiger was wellicht geweest fiscaal de maatregelen van de ECB te versterken om de economie verder aan te zwengelen. Dit had gekund door fiscaal het stokje over te nemen van de centrale bank. Door bijvoorbeeld het uitlenen en investeren in het Nederlandse MKB fiscaal te stimuleren. Dit levert bovendien meer op dan spaarrente.

 

 

 

Deze column is 11 september jl. gepubliceerd in DFT.nl