Uit onderzoek van Kantar TNS, het zogeheten Retail Investor 2016, blijkt dat de markt van beleggende huishoudens vorig jaar met ruim 100.000 is gegroeid tot 1,21 miljoen. Deze groei van 9 procent is een substantiële trendbreuk met voorgaande jaren waarin het aantal beleggende huishoudens stabiel bleef op 1,1 miljoen.

LAGE SPAARRENTE

Dit komt mede door de lage spaarrente, omdat men op zoek is naar andere mogelijkheden om rendement te behalen. De trendbreuk beperkt zich niet alleen tot huishoudens die (weer) gaan beleggen. Jarenlang was de verhouding tussen sparen en beleggen in balans of had sparen juist de overhand. Voor het eerst in jaren veranderen beleggers de samenstelling van hun portefeuille door per saldo spaargeld te verschuiven naar beleggingen.

RETAIL INVESTOR

Retail Investor is een jaarlijkse studie onder Nederlandse beleggende huishoudens die al sinds 1997 wordt uitgevoerd. Via een screening onder 42.878 huishoudens wordt vastgesteld hoe groot het aantal is dat belegt. Hieruit zijn 1203 huishoudens ondervraagd over de wijze waarop zij hun vrij belegd vermogen beleggen. Dit betekent dat beleggingsvormen als een tweede woning of ander vastgoed buiten beschouwing blijft. Het blijkt dat 708 van de 1203 beleggende huishoudens een vermogen van meer dan €100.000 heeft belegd en gespaard.

KWANTITATIEVE VERRUIMING

ABN Amro heeft inmiddels de spaarrente verlaagd naar 0,25%. De bank verklaart de rentedaling door de acties van de Europese Centrale Bank. Die koopt in ieder geval tot en met het einde van dit jaar 780 miljard euro aan staats- en bedrijfsobligaties op. Deze kwantitatieve verruiming zorgt ervoor dat de ‘korte’ (spaar)rente relatief laag blijft.

BELEGGEN

Veel huishoudens kiezen ervoor om zelf aan de slag te gaan. Ze openen online een beleggingsrekening en door informatie uit kranten en internet te halen gaat men vervolgens beleggen in aandelen en obligaties. Helaas leert de geschiedenis ons dat dit nogal eens fout kan gaan. Beleggen is een vak. Men mist vaak de kennis of de tijd om met een beperkt risico een respectabel rendement te behalen. De kosten van advies of vermogensbeheer wordt het vaakst genoemd als reden om geen adviseur in te schakelen. Deze kosten zijn afgelopen jaren flink gedaald door toegenomen concurrentie en bieden naar mijn mening waar voor uw geld. Uiteraard sta ik u als beleggingsadviseur bij OHV graag te woord om te kijken wat de mogelijkheden zijn.