Er wordt veel over leningen geschreven tegenwoordig, en dan met name over MKB-leningen. Wist u dat we in Nederland een veel grotere leningenmarkt hebben van staatsgegarandeerde instellingen?

Van oudsher leent deze groep geldnemers in de vorm van leningen. Ze kiezen deze variant omdat enerzijds de omvang van de individuele leningen niet groot genoeg is voor een obligatie en anderzijds omdat het maatwerk is. Geldnemer en geldgever kunnen ieders behoefte op elkaar afstemmen.

 Overheidsgerelateerd

Het type geldnemer op deze markt is of overheidsgerelateerd of staatsgegarandeerd. Voorbeelden van deze debiteuren zijn Gemeenten, Waterschappen, Woningbouwverenigingen en Ziekenhuizen.

De omvang van deze markt is aanzienlijk. Afhankelijk van welke debiteur wordt door deze sector elk jaar voor miljarden geleend. Bij benadering is het totaalbedrag tussen de 15 en 20 miljard euro.

Het grootste gedeelte van deze vraag wordt ingevuld door de sectorbanken BNG en Nederlandse Waterschapsbank. Geschat wordt dat zij een marktaandeel hebben van rondom de 85 procent.

Het andere gedeelte van de vraag wordt ingevuld door Nederlandse Institutionele beleggers. Voor hen is deze categorie beleggingen bijzonder interessant omdat ze staatsgegarandeerd zijn.

Aantrekkelijkheid

Zoals misschien bekend moeten institutionele beleggers tegenwoordig geld opzij zetten voor hun beleggingen. Dit is beschreven in regelgeving genaamd Solvency II en NFTK. Dit hoeven ze echter niet voor staatsobligaties uit de eurozone. En ook niet voor deze groep staatsgarantieleningen. Dit maakt het voor hen een aantrekkelijke beleggingscategorie.

Deze aantrekkelijkheid wordt vergroot door de illiquiditeitspremie die wordt betaald door deze geldnemers. Afhankelijk van de looptijd verschilt deze kredietopslag. Hieronder ziet u een voorbeeld van deze krediet opslagen.

Uit bovenstaande grafiek valt op te maken dat deze opslagen op dit moment variëren van een half tot driekwart procent boven een obligatie van de Nederlandse staat. Voor veel institutionele beleggers die voornamelijk de buy en hold strategie toepassen, is dit een aantrekkelijke premie die ze kunnen toevoegen aan hun beleggingsresultaten.