Al enige tijd waarschuw ik voor een stijgend renteklimaat. Aantrekkende economische groei door een uitbundig monetair stimuleringsprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) staat hiervoor aan de basis.

Al jaren koopt de ECB staatsobligaties op die de rente fors hebben onderdrukt. Nu duidelijk is dat de grootste bank van Europa een terugtrekkende beweging maakt in 2018/2019 zal de steun onder deze obligaties minder groot worden. Dat is gelijk een tweede reden om aan te nemen dat rentes omhoog kunnen gaan bewegen. Een belangrijke derde reden zijn de rentestijgingen in de Verenigde Staten.

De tweejaars rente is daar opgelopen van 1,3% naar 2,1% in slechts zes maanden tijd. In ditzelfde tijdsbestek is ook de tienjaars rente opgelopen van 2,05% naar 2,85%. Een toename van 40%. Voor beleggers in Amerikaans tienjaars obligaties betekent dit een waardedaling van de beleggingen van ongeveer 7 tot 8% in een periode van zes maanden.  Obligatiefondsen hebben het daar dan ook moeilijk momenteel, zeker als er met lange looptijden is belegd.

In het kielzog

Inmiddels zijn in Europa de rentes ook aan het oplopen in het kielzog van de Amerikaanse rente. De tweejaars Duitse staatsrente is gestegen van -0,75% naar -0,55%. De tienjaars Duitse staatsrente is gestegen van 0,3% naar 0,75%. De uitslagen zijn hier nog een stuk kleiner dan in de VS. Dat is naar mijn idee nogal dubbel. Economische groei hier is al geruime tijd hoger dan in de VS wat de druk op rentes moet doen toenemen. Anderzijds is de werkloosheid hier hoger waardoor de kans op inflatie kleiner is dan in de VS. Ook is het monetaire verruimingsprogramma hier van kortere duur geweest dan in de VS waardoor het effect hier nog meer tot uiting moet gaan komen.

Per saldo acht ik de kans groot dat we het komende jaar met de rentes meer en meer richting onze Amerikaanse buren gaan bewegen. Vooralsnog zit hier een enorm verschil in absolute zin en richt ik me in eerste instantie op het 1% niveau voor de Duitse tienjaars rente en op 0,25% voor het Duitse tweejaars papier. Ook voor Europese obligatiebeleggers geldt dat langlopende obligaties in de portefeuille grote renterisico’s met zich meebrengen. Wij kiezen er dan ook voor binnen ons Fresh Fixed Income Fund om deze risico’s af te dekken tot er hogere renteniveaus bereikt zijn.

Het is goed om te zien dat als ik naar morningstar.nl kijk we met onze keuze om deze risico’s af te dekken toch een net positief rendement van 3,6% over de afgelopen 12 maanden laten zien. Wat ook opvalt is dat sinds begin dit jaar we het enige Nederlandse obligatiefonds zijn die een positief rendement laten zien in een stijgend renteklimaat.

bron: Morningstar