Sinds maart 2015 is de Europese Centrale Bank (ECB) maandelijks voor miljarden aan nieuw geld in het economisch systeem aan het plaatsen. De verwachting is dat begin 2018 de totale geldhoeveelheid in Europa met ongeveer 25% is toegenomen. Deze monetaire stimulans heeft als voornaamste doel om banken meer liquiditeiten te verschaffen en dat deze instellingen dit vervolgens gaan uitlenen aan bedrijven en particulieren. Kredietgroei is van groot belang in de Europese economie aangezien de totale bevolking nog amper groeit. Lange termijn economische groei staat daarbij gelijk aan bevolkingsgroei.

Totale balans van de ECB sinds 1999

Bron: Bloomberg

Inmiddels is de kredietgroei in Europa weer goed op gang aan het komen. Zowel bedrijven als particulieren kunnen makkelijker en tegen lage rentes geld lenen, oftewel krediet opnemen. Hiervan worden goederen gekocht of diensten afgenomen wat weer gunstig is voor het bedrijfsleven die daardoor een stijgende omzet zien met een hogere winstgevendheid. Op den duur kweekt dit meer economische groei en hogere prijzen, ook wel inflatiedruk genoemd. Bovenstaande korte beschouwing heb ik uiteengezet als aanloop naar de huidige rentestanden op het korte en het lange deel van de rentecurve.

Kredietgroei huishoudens Europa sinds 2011

Bron: Bloomberg

De korte rente wordt bepaald door de ECB terwijl de lange rente een functie is van economische groei plus inflatieverwachting. Met een inflatieverwachting van 1,5% en een groei van rond de 2% zou de lange rente richting 2 a 3% mogen bewegen. Momenteel schommelt deze lange rente rond de 0,3% en is dus veel te laag voor de economische omstandigheden waar we ons in bevinden. Dit is gunstig voor het bedrijfsleven en particulieren wanneer men wil lenen of reeds schulden heeft en dit kan herfinancieren tegen een lagere rente. De ECB koopt daarbij veel langlopend papier op en drukt veel nieuw geld waardoor de rentevergoeding op risicovrij papier heel laag is. Zodra hier gedurende 2018 een eind aan komt kan de langlopende rente gestaag weer oplopen richting de 2%.

10-jaars Duitse rente sinds 2007

Bron: Bloomberg

Wat betreft een geschikte korte rente kunnen we dit bepalen aan de hand van de Taylor regel. Econoom John B. Taylor ontwikkelde een economische formule voor het bepalen van de ideale korte rente aan de hand van een beheerste inflatie en economische groei. Deze regel is wereldwijd doorgedrongen bij Centrale Banken om te bezien of de gehanteerde beleidsrente overeenkomt met de formule die Taylor hier ooit voor opstelde. Zonder al te veel de diepte in te duiken beschrijft de regel de relatie tussen de inflatie, langlopende rente, het verschil tussen huidige en gewenste inflatie en het verschil tussen gewenste groei en daadwerkelijke groei.

Taylor-regel versus de ECB-rente sinds 2012

Bron: Bloomberg

Zodra een economie op volle toeren draait en inflatie oploopt geeft de Taylor-regel aan dat de ECB de rente omhoog moet brengen. Bij een sterk afgekoelde economie en een lagere inflatie kan de rente juist worden verlaagd. Momenteel zie ik dat inflatie rustig oploopt en economische groei ook versnelt. De gewenste inflatie is daarbij nog niet bereikt en ook bestaat er nog een lagere groei dan gewenst. Per saldo zou volgens de Taylor-regel de ECB-rente zo rond de 1,75% moeten noteren zoals te zien is in de figuur, terwijl deze momenteel 0% bedraagt. Dit geeft de economie veel stimulans aangezien de ideale rente veel hoger zou moeten liggen. Vooral door de monetaire verruiming zal de ECB voorlopig haar rentes niet omhoog brengen en kan de Europese economie volop profiteren van dit ruime gehanteerde beleid. Naar mijn idee kan de economische groei en uiteindelijk de inflatie daarom verder oplopen gedurende de komende 12 tot 18 maanden. Dit zal de lange risicovrije rente doen oplopen in die periode tot boven de 1%, is mijn verwachting.