De beleggingsresultaten van het eerste kwartaal zijn bekend. Deze zijn niet echt denderend. Is dit reden voor verandering van het beleggingsplan voor een lange termijn belegger?

Korte termijn denken

Mensen laten zich leiden door kortetermijn ervaringen. Dit geldt misschien nog meer voor beleggers. Geld doet wat met je. Verlies van geld doet pijn en geld verdienen geeft een gevoel van macht. Op het moment dat aandelenmarkten dalen, worden beleggers risicoavers en of stoppen met beleggen.

Hoe komt dit?

Volgens gedragswetenschapper Kahneman geven de hersenen van mensen en andere dieren voorrang aan slecht nieuws. Waarschijnlijk komt dit uit de tijd dat de mens mechanismes nodig had om roofdieren te signaleren die een bedreiging voor hun leven vormden. Hierdoor kan er een schrik-reactie optreden bij beleggers als markten dalen.

 

Bron : Kahneman: Thinking fast and slow

U ziet in bovenstaand plaatje dat een winst van 100 een vreugde oplevert weergegeven tussen streepje 1 en 2. Een verlies daarentegen van 100 geeft een negatief gevoel wat uitslaat tot het derde streepje. Verlies doet dus twee keer zo veel pijn, als de vreugde die winst oplevert.

Risicohouding

Volgens diezelfde Kahneman hebben beroepsmatige risiconemers op financiële markten een grotere tolerantie voor verliezen. Hij benoemt als reden dat ze niet emotioneel reageren op iedere schommeling. Een emotionele reactie op een verlies kan een slechte raadgever zijn. Als u bespeurt dat u hier ook last van heeft en dat het dooremmert in uw dagelijks leven dan is het verstandig om een vermogensbeheerder in de arm te nemen. Want waarom is dit van belang?

Stick to the plan

Elke belegger dient zich bewust te zijn van zijn mentale risicobereidheid en de feitelijke doelstelling van het vermogen. Onjuiste inschattingen leiden tot onnodige risico’s en daarmee teleurstellingen. Maak daarom een beleggingsplan op basis van risico en rendement, en houd je daaraan. Niemand houdt van negatieve rendementen, maar wanneer je bewust bent dat de waarde van het vermogen op enig moment kan dalen, geeft je dat wel de rust om de beleggingshorizon uit te zitten en het uiteindelijke doel te behalen. Zonder een plan laat je je leiden door emoties, stap je als belegger uit op het laagste niveau en dat is juist de kunst van het beleggen: koop goedkoop en verkoop duur. Deze zelfanalyse van de belegger levert uiteindelijk meer op dan de juiste beleggingstitel te selecteren. Een zelfanalyse kan ook betekenen om het beheer van uw vermogen uit te besteden.