Van een hoge inflatie is voorlopig nog geen sprake. Voor dit jaar verwacht de ECB een inflatie in de Eurozone van 1,4%. Daarmee is de geldontwaarding nog steeds ver verwijderd van de doelstelling van een inflatie dichtbij, maar minder dan 2%.

De angst voor inflatie is in de VS groter dan in Europa. Daarom stijgen de rentes in de VS op dit moment harder dan hier. Toch is het wel duidelijk dat de trend omhoog gericht is door aanhoudende groei en lagere werkloosheid. Naar mijn mening kunnen beleggers maar beter voorbereid zijn op een scenario met een oplopende inflatie.

Correlatie

Onderzoek heeft aangetoond dat grondstoffenprijzen op langere termijn meebewegen met inflatie. Daardoor kunnen grondstoffen enige mate van bescherming tegen inflatie bieden. Er is dus een correlatie, maar deze kan verschillen met de soorten grondstoffen. Olie bijvoorbeeld is een belangrijke input in de economie. De grondstof wordt gebruikt bij onder andere het produceren van synthetische stoffen zoals nylon en acryl. Als de inputkosten omhoog gaan, dan zal kleding als eindprodukt en daarom ook de inflatie gaan stijgen.

Backwardation

De ontwikkeling op de grondstoffenmarkten momenteel is, dat de prijscurve voor ruwe olie nu in backwardation is. Dit gebeurt wanneer contracten die verder in de tijd liggen, in werkelijkheid lager zijn geprijsd dan contracten dichter in de tijd. Deze situatie is gunstig voor beleggers met een long-positie in oliecontracten. Oliefutures rollen elke maand door, waardoor op termijn een positief roleffect optreedt.

Wereldwijd leveringstekort

Volgens het internationaal energieagentschap (IEA) wordt later dit jaar een wereldwijd leveringstekort in olie voorzien, met andere woorden de vraag naar olie zal hoger komen te liggen dan de produktie. Enerzijds hebben de OPEC en andere olieproducerende landen zichzelf productiebeperkingen opgelegd om de prijzen te ondersteunen. Anderzijds is de vraag naar olie dit jaar sterker dan geraamd. De prijs van olie laat zich moeilijk voorspellen, maar bovenstaand effect lijkt mij een beweeggrond voor een long-poitie in olie.

Multifunctioneel

Een manier om risico te reduceren in een beleggingsportefeuille is door combinaties te maken van beleggingscategorieën. Een lage of negatieve correlatie tussen aandelen of obligaties met olie kan in een portefeuille voor evenwicht en een betere risicoafdekking zorgen. De correlatiecoëfficiënt tussen aandelen en ruwe olie (WTI) ligt nu rond de 0,2 en zou ook op die basis een interessante toevoeging zijn in een aandelenportefeuille met inflatiebescherming.

Deze column is 15 maart jl. gepubliceerd op Fondsnieuws