In mijn opinie heeft de discussie over actief en passief fondsbeheer te lang in het teken gestaan van relatief rendement ten opzichte van kosten, in plaats van de meer relevante vergelijking tussen kosten en toegevoegde waarde. De crux ligt dus in het bieden van toegevoegde waarde, in absolute zin, maar ook ten opzichte van de benchmark.

Sinds 1 juli dit jaar hebben we een een actief aandelenfonds geïntroduceerd, het fresh active equity fund, welke passief én actief beleggen combineert. Het fonds biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een portefeuille van zorgvuldig gekozen aandelentrackers met risicobeheer. Het risicobeheer maakt het mogelijk om neerwaartse risico’s te beperken.

A: Passief

Door vermogen collectief te beheren ontstaat een vermogensomvang waarmee in veel meer verschillende trackers kan worden belegd. Door meer spreiding wordt het specifieke risico van de portefeuille verder gereduceerd. Trackers waarin we beleggen zijn onder andere gebaseerd op Europese aandelenindices als de Eurostoxx 50 en de Stoxx Europe 600. Verder zijn er trackers opgenomen die blootstelling hebben naar opkomende markten en ook vastgoed.

B: Actief

 Bij de timing van aan- en verkoop wordt onder andere fundamentele en kwantitatieve analyse gebruikt. Eén van de pijlers bij het fonds ten behoeve van de tactische asset allocatie, is een economisch cyclusmodel gebaseerd op Kondratieff, dat zoekt naar terugkerende patronen op basis van de lange golftheorie. Dit model maakt onder andere gebruik van technische parameters zoals vooraf gedefinieerde trendlijnen en voortschrijdende gemiddelden. Op deze manier is er de mogelijkheid om het neerwaartse risico af te dekken, zonder de onderliggende posities af te bouwen.

 Obligaties

Het actieve aandelenfonds is het tweede beleggingsfonds onder het fresh® label. Ruim een jaar geleden zijn we gestart met een actief obligatiefonds, het fresh fixed income fund. Het fonds bestaat uit een portefeuille van voornamelijk bedrijfsobligaties, gespreid naar rating, looptijd en landen. We hebben toegang tot de primaire obligatiemarkt, waarbij we kunnen inschrijven op nieuwe emissies. Hierbij geldt geen zogeheten bied- of laatspread en wordt vaak een premie uitgegeven op de uitgifte. Beide voordelen komen toe aan het fonds en dus het rendement. Een ander aspect van actief beheer is dat we de rentegevoeligheid afdekken door middel van derivaten.

Figuur: relatieve performance fresh fixed income fund met benchmarks (bron: Morningstar)

 

Toegevoegde waarde

Bovenstaande grafiek is een weergave op Morningstar, een onafhankelijk instituut dat beleggingsfondsen keurt en beleggingsonderzoek uitvoert. Uit het plaatje valt te lezen dat fresh fixed income fund het op jaarbasis bijna 5 procent beter heeft gedaan dan de benchmark.