In de afgelopen decennia hebben academici en beleggingsprofessionals factoren geïdentificeerd die historisch een bovengemiddeld risico-gecorrigeerd rendement hebben opgeleverd. De vijf factoren die worden onderscheiden zijn: omvang, waarde, momentum, kwaliteit en lage volatiliteit. Het is mogelijk om middels trackers op deze afzonderlijke factoren in te spelen of via een combinatie van die factoren.

Cyclische gevoeligheid

Het is belangrijk te weten dat het rendement van de factoren cyclisch beïnvloed wordt. Het rendement van een factor kan door een heftige neerwaartse beweging weer ongedaan worden gemaakt. Afzonderlijke factoren werken het best voor de lange termijn en met een goede spreiding. Om het risico te verlagen in een beleggingsportefeuille is het goed factoren te combineren die laag gecorreleerd zijn.

Omvang

Smallcap-aandelen zijn doorgaans volatieler en hebben een hoger risicoprofiel dan large cap-aandelen. Beleggers verwachten gecompenseerd te worden voor het extra risico. Op langere termijn hebben smallcap-aandelen het beter gedaan dan large cap-aandelen.

Waarde

Toekomstige winsten of cash-flows bepalen de waardering van een aandeel en theoretisch zouden ‘goedkope’ aandelen beter moeten presteren dan aandelen met hogere waarderingen. Wanneer goedkopere aandelen bijvoorbeeld een hoger dan verwachte winst rapporteren, presteren ze vaak beter door een verbeterd optimisme over het toekomstig winstpotentieel van die onderneming.

Momentum

Uit onderzoek is gebleken dat aandelen die op de middellange termijn beter hebben gepresteerd, vaak goed blijven presteren en vice versa. Deze trends zijn gebaseerd op het argument dat een aandeel de aandacht van beleggers pas zal trekken nadat het een tijdje goed heeft gepresteerd. Alleen dan stappen meer beleggers in en gaat het aandeel nog hoger. Een veel gebruikte manier om momentum te meten, is het classificeren van aandelen op basis van 12-maands prijsrendementen. Dit is een effectieve strategie gebleken om in de loop van de tijd beter te presteren dan de bredere markt.

Kwaliteit

Om als bedrijf hogere winstmarges te behalen dan haar concurrenten, moet het een soort concurrentievoordeel hebben. Dit kan een superieur product zijn, betere klantenservice of een goedkopere kostenstructuur. Aandelen van bedrijven van hoge kwaliteit die een goed rendement op het eigen vermogen, sterke balansen en stabiele kasstromen genereren, hebben in de loop van de tijd de neiging om de markt te overtreffen.

Lage volatiliteit

Het primaire doel van de lage-volatiliteitsfactor is het behalen van hogere naar risico gewogen rendementen. Onderzoek heeft aangetoond dat portefeuilles met een lage volatiliteit in de loop van de tijd beter kunnen presteren dan de bredere markt. Aandelen met stabiele inkomsten zijn ook minder vatbaar voor recessies en andere macro-economische gebeurtenissen. Lage volatiliteitsaandelen hebben de neiging beter stand te houden wanneer markten snel dalen, maar kunnen achterblijven tijdens sterk opgaande markten.

Conclusie

Voor de belegger die op een meer onorthodoxe manier zijn of haar beleggingsportefeuille wil invullen is er de mogelijkheid om dit met factorgerelateerde trackers te doen. Daarbij zal een goede spreiding het risico-rendementsprofiel van die portefeuille verbeteren. De fondsenindustrie heeft op dit gebied multi factor-trackers samengesteld om bewezen kwantitatieve factoren te verbeteren door onbeloonde risico’s te vermijden en het rendement te maximaliseren.

Deze column is 23 november jl. verschenen op IEX.nl