Hoe weet je of een tracker, ten opzichte van de vergelijkende maatstaf, het goed doet? De meeste beleggers zullen terugkijken naar de prestaties uit het verleden, maar die zijn geen garantie voor de toekomst. Een mogelijk antwoord biedt de tracking difference.

Tracking Difference

Deze technische term is een statistiek van beleggers om te beoordelen of ze krijgen waarvoor ze betalen. Als zodanig is het een van de belangrijkste ETF-statistieken om onder de loep te nemen.

Het leeuwendeel van de ETF’s streeft ernaar een index te volgen, wat betekent dat ETF’s hetzelfde rendement proberen te behalen als een bepaalde index. Tracking difference is het verschil tussen de performance van een tracker ten opzichte van haar benchmark.

Een simpel voorbeeld. Als de AEX-index 10 procent stijgt en de gerelateerde tracker stijgt 9 procent, dan is de tracking difference 1 procent. Dit komt omdat een aantal factoren ervoor zorgen dat de ETF de index niet perfect nabootst. Dit verschil kan klein, groot, positief of negatief zijn.

Tracking Error

Tracking error is een verwante, maar toch andere statistiek. Tracking error gaat over variabiliteit in plaats van over prestaties. Deze variabiliteit wordt gemeten door de standaarddeviatie. Technisch bezien is het de geannualiseerde standaardafwijking van de dagelijkse rendementsverschillen tussen het totale rendement van het fonds en van de onderliggende index. Er wordt gekeken naar de volatiliteit in het verschil van prestaties tussen het fonds en zijn index.

Welke factoren?

De lopende kostenfactor van een ETF is de bekendste graadmeter voor tracking difference. Als een aanbieder van een tracker 1 procent kosten in rekening brengt om een index bij te houden en al het overige zou gelijk blijven, dan is het trackingsverschil 1 procent.

Tijdens een aanpassing van de benchmark, door bijvoorbeeld een toevoeging of verwijdering van een aandeel in de index, moeten aanbieders van gerelateerde ETF’s hun holdings aanpassen om de ‘nieuwe’ index te volgen. Hiervoor worden transactie– en rebalancingkosten gemaakt. Deze kosten zorgen ervoor dat de tracking difference groter wordt.

Sampling

Soms is het niet haalbaar of onpraktisch om elk bedrijf van een index in de holdings op te nemen. Sommige obligatie-indices bevatten duizenden effecten, waarvan een aantal moeilijk te verkrijgen zijn tegen een redelijke prijs. In plaats daarvan kiezen sommige ETF-aanbieders ervoor om een representatieve verzameling samen te stellen.

In een ander geval kan een aanbieder ervoor kiezen, indien de onderliggende index onvoldoende rendement oplevert, een alternatieve portefeuille samen te stellen. Dit brengt veel meer risico’s met zich mee. Veel beleggers zijn vaak niet op de hoogte van deze werkwijze en kunnen achteraf een onaangename verrassing staan te wachten.

Dividenduitkeringen

Sommige ETF’s ontvangen dividenden van de onderliggende effecten en geven deze uit aan de houders van de tracker. ETF’s distribueren deze dividenden echter niet realtime, maar doen dit periodiek, bijvoorbeeld vier keer per jaar. Dit kan dus ook trackingsverschil veroorzaken.

Securities Lending

Een aantal aanbieders van ETF’s lenen de effecten in hun portefeuille uit aan bijvoorbeeld short-sellers. Dit genereert extra inkomsten voor de ETF die verder gaan dan wat in de index wordt gedekt. Met andere woorden, inkomsten uit securities lending kunnen helpen de kosten van de ETF te verlagen en het trackingsverschil te verbeteren. Dit brengt echter wel additionele risico’s met zich mee. Er bestaat het zogeheten tegenpartijrisico dat de lener zijn verplichting om de effecten terug te geven niet kan nakomen. Een noemenswaardig voorbeeld was het faillissement van Lehman Brothers, waardoor fondsen die effecten aan Lehman hadden uitgeleend deze nooit meer terugzagen.

Zoek naar lage trackingsverschillen

Uiteindelijk beïnvloeden veel factoren hoe goed een ETF het rendement van de onderliggende index weerspiegelt. Tracking difference is het beste hulpmiddel om te beoordelen hoe goed de ETF haar belofte nakomt. Mijn advies is om te zoeken naar lage trackingverschillen die op den duur relatief stabiel zijn.

Deze column is gepubliceerd op IEX per 1 februari jl.