Met deze beleggingsstrategie kunt u met gebruikmaking van trackers vermogen opbouwen voor een specifiek beleggingsdoel, veelal met een vooraf vastgestelde einddatum. Dat kan aanvullend pensioen zijn of bijvoorbeeld de financiering van een studie voor uw kinderen.

Risicoprofiel

Om te beginnen is het van belang om uw risicoprofiel in kaart te brengen. Dat risicoprofiel is afhankelijk van uw financiële situatie, beleving van risico, beleggingsdoel en tijdshorizon. Een handig instrument om u hierbij te helpen is deze tool van ABN Amro.

Een risicoprofiel kan uiteenlopen van zeer defensief tot zeer offensief. De defensieve belegger zal een klein risico willen lopen op koersverliezen en zal daarvoor genoegen moeten nemen met een kleinere kans op een hoger rendement. De meer offensief ingestelde belegger zal naast een grotere kans op een hoger rendement ook een grotere kans lopen op verliezen.

Beleggen in uw levensloop

Hoe langer uw beleggershorizon, hoe hoger het risico dat u zich kunt veroorloven. De kans dat tegenslagen kunnen worden goedgemaakt, is per slot van rekening groter op langere termijn dan op een korte termijn.

Binnen een life cycle ETF geldt een bepaalde verdeling tussen aandelen, vastgoed en obligaties. Naargelang u dichter bij uw beleggingsdoel of tijdshorizon komt, is het van belang om de potentiële risico’s te beperken en het risicoprofiel aan te passen naar meer behoudend. Dit kunt u in dit geval doen door te switchen van trackers.

3 ETF’s

Think ETF’s, een dochter van fondsenaanbieder VanEck, heeft in hun palet een drietal trackers die hierop inspelen. U heeft derhalve de keuze tussen defensief, neutraal of offensief. De jaarlijkse lopende kosten hierbij zijn rond de 0,30%, een betaalbaar niveau in mijn optiek.

Verhoudingsgewijs wordt er in de trackers onderliggend belegd in de Solactive Global Equity Index (aandelen wereldwijd), GPR Global 100 Index (vastgoed wereldwijd) en de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates (bedrijfsobligaties) en Sovereign Diversified 1-10 Indices (staatsobligaties).

Voordelen

Naast de relatief lage beheerkosten, hebben de trackers een veilige structuur. De fondsenaanbieder maakt gebruik van fysieke replicatie en leent de onderliggende stukken niet uit.

De Nederlandse belastingstructuur zorgt ervoor dat u het volledige dividend ontvangt. Dit betekent dat u de ingehouden dividendbelasting bij de fiscus kan verrekenen.

Deze column is 23 juli jl. gepubliceerd op IEX.nl