Het tempo van nieuwe ETF-lanceringen vertraagt ​​in Europa. In 2018 werden ongeveer 553 op de beurs verhandelde producten op de markt gebracht, terwijl er dit jaar tot nu toe slechts 107 zijn geïntroduceerd.

Onderstaand een overzicht van de soorten ETF’s en ETP’s die per ultimo mei 2019 zijn uitgebracht.

Het valt op dat er relatief veel lanceringen zijn geweest in ESG en slechts één in Britse aandelen, wellicht vanwege de onzekerheid rondom de Brexit.

Vertraging

De vertraging van de lanceringen komt waarschijnlijk door de huidige geopolitieke onzekerheden en dus grotere zorgen over de vooruitzichten voor financiële markten in de tweede helft van het jaar.

Aan de ene kant worden er ETF’s uitgebracht in gebieden waar ETF-aanbieders kansen zien, met name thematische trackers zijn nu populair. Maar anderzijds worden er ook nog steeds plain vanilla ETF’s uitgegeven tegen extreem lage kosten door aanbieders als Amundi bijvoorbeeld in hun zogeheten prime range.

Liquidaties

Als we naar liquidaties kijken, zijn dit jaar tot nu toe 23 producten opgeheven in vergelijking met 43 in 2018. Liquidaties komen voor vanwege geringe belangstelling van beleggers: het product kost dan meer voor een aanbieder dan dat het oplevert.

Een andere verklaring is dat een aanbieder heeft besloten om uit een bepaald deel van de markt te stappen. Dit soort strategische verandering gebeurt vaak wanneer twee providers fuseren.

Wat gebeurt er eigenlijk als een ETF wordt beëindigd? Normaal gesproken zal de aanbieder de belegger informeren dat de ETF zal worden gesloten. U heeft dan de mogelijkheid om onmiddellijk te verkopen of te wachten tot het fonds is geliquideerd. Als u wacht tot de einddatum, ontvangt u contanten gelijk aan de intrinsieke waarde (NAV) van het fonds.

Als u belegt in een ETF met een relatief laag belegd vermogen, is het risico van sluiting altijd hoger. Het is voor een aanbieder moeilijker om winst te maken met een kleiner fonds. Een laag handelsvolume is ook geen goed teken omdat het wijst op een gebrek aan interesse in de tracker op de markt.

Trend

De trend van de afgelopen 3 jaar ziet er als volgt uit.

In elk jaar zijn er veel meer introducties dan liquidaties, wat een gezonde trend laat zien. Het is interessant om te zien dat het aantal lanceringen redelijk stabiel blijft, terwijl het aantal liquidaties een stuk volatieler was.

Op dit moment zijn er 4235 op de beurs verhandelde producten in Europa, waaronder verschillende aandelenklassen voor hetzelfde product. Deze verschillende aandelenklassen komen door notering op meerdere beurzen of door listing in andere valuta’s. Hierdoor zijn er meer ETF’s en ETP’s genoteerd in Europa dan in de VS, waar er ongeveer 3000 zijn. Dit ondanks dat de Europese markt veel kleiner is in beheerd vermogen.

Deze column is 12 juni jl. gepubliceerd in IEX