In het kader van Koningsdag deze week wil ik een tipje van de sluier oplichten rondom koninklijke financiële zaken. Ik weet helaas niet of onze koning zijn geld in ETF’s steekt of welke ETF’s dat dan zijn.

Mocht het zo zijn dat in trackers belegd wordt, dan zullen dat waarschijnlijk geen AEX-ETF’s zijn. Maar hoe komt de koning dan wel aan zijn geld, en waar belegt hij (niet) in?

Geruchten ontkracht

Op de website van het Koninklijk Huis is sinds kort het volgende te lezen:

“Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen.

Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger en wil niet zeggen dat het betrokken bedrijf leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis. De Koning bezit ook geen aandelen van bedrijven die het Predicaat Koninklijk mogen voeren.”

Volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst is de zin over de aandelen toegevoegd om ‘tegemoet te komen aan de onduidelijkheid die erover bestond’. Zo riep PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer de koninklijke familie begin dit jaar op om opening van zaken te geven over de eventuele belangen in Shell. Aanleiding voor de oproep was de rol van Shell bij de gaswinning in Groningen.

Koning Willem-Alexander blijkt dus geen aandelen van bedrijven te hebben die het predicaat koninklijk voeren. Het impliceert dat de koning ook geen aandelen heeft van de Koninklijke Shell, waarover al geruime tijd geruchten de ronde doen. Aangezien in de AEX wat namen zitten die deze eigenschap hebben, is een belegging in een AEX-ETF niet waarschijnlijk.

Predicaat Koninklijk

Alleen de Koning kan het Predicaat toekennen. Het Predicaat is strikt op naam en betekent dat de organisatie het predicaat Koninklijk mag toevoegen aan de naam en de Koninklijke Kroon in het logo mag opnemen.

In Nederland zijn er honderden bedrijven en organisaties die het predicaat koninklijk mogen voeren. Daarvoor moeten ze aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten ze minstens honderd jaar bestaan en van onbesproken gedrag zijn. Onder meer Shell, KLM en Philips zijn koninklijk.

Koningsdag

Op vrijdag 27 april a.s. zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima met hun familie aanwezig bij de viering van Koningsdag in Groningen. Tijdens Koningsdag wordt in het programma ook aandacht besteed aan de gevolgen van de aardbevingen.

De gaswinning ligt gevoelig bij veel Groningers en men vraagt zich af wat de rol van Shell daarbij is. De recente melding houdt dus in dat de koning geen aandelen heeft van  Koninklijke Shell. Hierdoor worden eventuele verwijten voorkomen.

Wat verdient de Koning?

De Grondwet bepaalt in artikel 40 dat de Koning een uitkering van de Staat ontvangt. De Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis schrijft voor om welke bedragen het gaat en hoe deze worden geïndexeerd (=aangepast aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van lonen of prijzen).

In 2018 ontvangt de Koning 902.000 euro als feitelijk inkomen (de A-component). De B-component voor personele en materiële uitgaven bedraagt 4.745.000 euro.

Betaalt de Koning belasting?

De leden van het Koninklijk Huis die in Nederland belastingplichtig zijn, betalen de belastingen die ook voor andere burgers van toepassing zijn, behoudens de specifieke in wet- en regelgeving opgenomen fiscale vrijstellingen.

Hoe belegt de Koning?

Naar schattingen hebben de Oranjes een vermogen van honderden miljoenen. Het zou gek zijn als onze koning ook niet over een beleggingsportefeuille zou beschikken. Deze familie weet hoe de geschiedenis kan lopen.

Het geld bevindt zich op meerdere plaatsen in de wereld en wordt professioneel beheerd. Een flink stuk van het vermogen zou in vrij verhandelbare aandelen zitten en beleggingen in onroerend goed. Het zou denk ik voorlopig nog wel een raadsel blijven in welke namen en hoeveel precies is belegd, maar feit is wel dat op lange termijn belegd wordt.

En hier kunnen we wat van leren. Een economische wetmatigheid beloont risico bij beleggen op de lange termijn. Verstandig gekozen en goed gespreide beleggingen zullen op lange termijn beter presteren dan een spaarrekening.

Deze column is 26 april jl. gepubliceerd op IEX.nl