Door een mogelijke escalatie van een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en indirect ook Europa kunnen met name bedrijven geraakt worden, die voor een groot deel afhankelijk zijn van de export.

Een belegging in een midcap-ETF lijkt in mijn optiek een interessant alternatief.

Mid- of smallcap?

Midcap- of middelgrote bedrijven kunnen beleggers helpen bij het realiseren van verbeterde voor risico gecorrigeerde rendementen. Midcap-aandelen zijn iets meer gediversifieerd dan hun small-cap-peers, wat het voor veel middelgrote ondernemingen mogelijk maakt om consistentere inkomsten en cashflow te genereren en stabielere aandelenprijzen te voorzien.

Exportafhankelijk

Van elke euro die de Nederlandse industrie verdient, wordt 70 cent door export opgebracht. De exportafhankelijkheid van Nederland ligt ongeveer op 32%. Ook in verhouding tot industriën in veel andere landen is het Nederlandse percentage hoog.

In vergelijking met de grootste economieën ter wereld (VS, China, Duitsland en Japan) is de Nederlandse industrie sterk afhankelijk van de export. Nederland heeft een veel kleinere binnenlandse markt dan deze landen. Cijfers van de OESO laten zien dat alleen industriegrootmacht en exportkampioen Duitsland in het spoor zit van Nederland.

Binnen de industrie zijn grote verschillen. Zo is de chemische industrie voor 92 procent afhankelijk van export, maar de meubelindustrie is bijvoorbeeld veel meer op het binnenland gericht, met een exportafhankelijkheid van 29 procent. Grote bedrijfstakken als de overheid, het onderwijs en de zorg zijn door de aard van deze sectoren veel meer op de binnenlandse markt gericht.

Bron: CBS

Relatieve prestaties

Een vergelijking tussen de AEX en de AMX index de afgelopen 6 maanden laat zien dat de grote broer het 5,4% beter heeft gedaan. Dit momentum is wellicht een interessante gelegenheid om uw AEX-ETF (gedeeltelijk) om te ruilen voor een AMX-ETF.

Bron: Euronext

Interessant alternatief?

Nu is het natuurlijk niet zo, dat u met een midcap-ETF geen blootstelling heeft aan de export. Over het algemeen zijn deze ondernemingen meer afhankelijk van de binnenlandse markt dan de grotere bedrijven.

ThinkETF’s heeft een AMX-ETF in haar palet, waarmee u kan inspelen op Nederlandse middelgrote bedrijven. Dankzij de belastingstructuur ontvangt u als belegger het volledige (bruto) dividend. De ingehouden dividendbelasting kunt u aan het einde van het jaar verrekenen bij de fiscus. Uitgaande van een dividendrendement van 2,3% betekent dit dat uw fiscale voordeel ongeveer 0,35% per jaar bedraagt.

Deze column is 13 april jl. gepubliceerd op IEX.nl