Net zoals er trackers zijn die een mandje van goud- of olieproducenten volgen, is er een ETF die is samengesteld uit een selectie van wereldwijde uranium producenten. Op Amerikaanse beurs NYSEArca staat de Global X Uranium ETF (Ticker: URA) in het middelpunt van de belangstelling door een flinke stijging van deze tracker begin deze week.

Uranium

Uranium wordt gebruikt als brandstof voor kerncentrales. De prijs van uranium heeft de laatste jaren te lijden gehad van overproductie en de nasleep van de kernramp in Fukushima. Echter, de grootste producent ter wereld in Kazachstan heeft onlangs aangekondigd de komende 3 jaar de productie met 20 procent te willen verlagen. Hierdoor ziet het ernaar uit dat het lage halfjaarlijkse gemiddelde prijsniveau van 20 dollar achter ons blijft.

Duurzaam

Er wordt vaak beweerd dat kernenergie duurzaam is. Volgens een studie van de University of Singapore is de gemiddelde uitstoot bij kernenergie 66 gr CO2/kWh, 15 keer minder dan een kolencentrale. Doch, bij de winning van uranium komen enorme hoeveelheden gevaarlijk radioactief materiaal vrij die achter blijven in het milieu.

Alternatief

Thorium wordt de laatste tijd vaak genoemd als een alternatieve brandstof voor kerncentrales. Door thorium in plaats van uranium te gebruiken zou ‘groene kernenergie’ binnenkort wél mogelijk worden. Momenteel vindt vooral in India onderzoek plaats naar thorium reactoren, vanwege de grote reserves van deze brandstof in het land.  Dit is een mogelijke bedreiging voor de uranium producenten.

Kerncentrales

De komende tien jaar worden het aantal kerncentrales in de wereld verdubbeld, ondanks het feit dat Duitsland zijn reactors gaat sluiten. Zelfs in de olierijke Emiraten zijn ze bezig met het bouwen van reactoren. Op dit moment zijn er meer dan zestig reactoren in aanbouw, waarvan een derde in China.

Samenstelling

De tracker bestaat uit meer dan 20 wereldwijde uraniumproducenten, met als grootste weging van bijna 24 procent, het Canadese Cameco Corporation. Andere namen in de top 5 zijn: Nexgen Energy LTD, Uranium Participation Corp, Denison Mines Corp en Fission Uranium Corp.

Toekomst

Bij het klimaatverdrag van Parijs zijn er afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen, zodat de klimaatopwarming beperkt blijft tot maximaal 2 graden Celsius. Dit betekent onder meer dat nucleaire energie gaat groeien in de wereldwijde energiemix, volgens experts naar ongeveer 25 procent in 2050. De verwachting daarbij is dat in die periode het totale energieverbruik gaat verdubbelen.

Deze column is 6 december jl. verschenen op IEX.nl