In het Parool stond afgelopen zaterdag een ingezonden stuk van twee D66‘ers over de kansen die een Brexit biedt om Engelse financiële instellingen naar Amsterdam te halen. De heren Paternotte (fractievoorzitter D66 Amsterdam) en Verhoeven (D66 Tweede Kamerlid en woordvoerder Europa), doen een oproep om de economische schade voor Nederland voortkomende uit Brexit te beperken door een toevluchtsoord te worden voor bedrijven met kantoren in Engeland.
In 2007 is destijds het Holland financial Centre opgericht op aandringen van onder andere PvdA minister van financiën Wouter Bos, om buitenlandse financiële instellingen naar Amsterdam te lokken. Nu schijnt het inderdaad te kloppen dat dit verhuisscenario op de tekentafel ligt bij internationale banken in Londen. Dit zal uiteraard pas gaan spelen als deze instellingen haar zogenaamde Europese paspoort om diensten in de EU zone aan te bieden komt te vervallen. Er gaan wel al geruchten dat grote internationale banken op zoek zijn naar kantoorruimte in Europese hoofdsteden.
Amsterdam is dan één van de vele opties. Andere steden die genoemd worden zijn Dublin, Parijs, Madrid en Frankfurt. De voordelen van Amsterdam (en uiteraard ook Den Haag en Rotterdam) zijn dat er een goede infrastructuur ligt, de bevolking goed Engels spreekt en er is een goed leefklimaat in deze steden.
Echter heeft Nederland als vestigingsplaats een grote handicap ten opzichte van deze andere Europese landen.
Wij hebben de Europese regelgeving op het gebied van bonusbeleid strikter en strenger geïnterpreteerd dan andere landen, met de PvdA minister van financiën Dijsselbloem aan het roer. Strikter, omdat in Nederland deze regels aan meer soorten financiële ondernemingen is opgelegd en strenger omdat de financiële ruimte voor het verstrekken van variabele beloningen beperkter is dan in andere Europese landen. Er is op dit vlak dus geen level playing field. En dit behelst niet alleen de beruchte miljoenenbonussen voor de megagrote instellingen maar ook die voor jonge mensen met een relatief laag salaris. Er is dus ook geen proportionaliteitsbeginsel.
Als Amsterdam daadwerkelijk wil concurreren met de andere Europese steden om eventueel ook een gedeelte van de Engelse financiële instellingen binnen te halen, dan zal dit beloningspunt moeten worden aangepast naar de interpretatie in de andere Europese landen. Deze draai in het beleid is naar mijn mening randvoorwaardelijk om het streven van het in 2014 ter ziele gegane Holland Financial Centre nieuw leven in te blazen.
Erik Bakker is managing director van OHV