Als we de historische grafiek van de Dow Jones Industrial-index bekijken, dan zien we dat die hard en snel is gaan stijgen sinds ongeveer begin jaren tachtig. Tussen 1900 en 1980 bedroeg de stijging ongeveer 1.500 procent. In de minder dan 40 jaar die sindsdien zijn verstreken, klom de index echter met bijna 2.500 procent.

Een belangrijke drijfveer voor die stijging is de globalisering. Het is in mijn ogen geen toeval dat de aandelenkoersen rap en fors zijn gaan stijgen sinds begin jaren tachtig. Dat was namelijk precies wanneer de globalisering is begonnen.

Het besluit van China, genomen eind 1978, om weer mee te gaan doen met de wereldeconomie, was het startschot. Deden in 1947 nog maar 23 landen mee met vrijhandel in de wereld, in 1979 was dat aantal geklommen tot 102. Het regende vrijhandelsverdragen en dat joeg de economische groei en onder meer de aandelenkoersen omhoog. Dat Chinese besluit viel bovendien samen met het feit dat de Fed onder aanvoering van Paul Volcker de torenhoge inflatie in de VS, en de wereld, brak en daarmee een stevige basis legde voor economische expansie.

Ofwel: als er berichten langskomen dat er meer vrijhandelsverdragen afgesloten worden c.q. in de pijplijn liggen, dan is dat een reden optimistisch te zijn over de ontwikkeling van de aandelenkoersen. Natuurlijk is vrijhandel niet alles, maar zonder vrijhandel is alles niets.

In de afgelopen jaren kreeg de wereld het wat dat betreft zwaar te verduren. De VS stapten uit onderhandelingen voor een groot vrijhandelszone in de wereld en dreigden de bestaande akkoorden met Canada, Mexico en andere landen op te zeggen.

De laatste tijd keert het tij. Een nieuw vrijhandelskoord tussen de VS, Canada en Mexico is een feit. Ook met Zuid-Korea heeft Washington afspraken gemaakt. En nu komt het bericht dat de komende maanden gesprekken gaan beginnen over zo’n handelsakkoord met Japan, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Wanneer die akkoorden er liggen, zal in het leeuwendeel van de wereldeconomie, het deel dat de rijkste landen ter wereld bevat, sprake zijn van vrijhandel. Aandelenbeleggers met een beleggingshorizon voorbij een jaar moet dit als muziek in de oren klinken.

Deze column is 18 oktober jl. gepubliceerd in DFT.nl