Wanneer u uw vermogen laat beheren door een vermogensbeheerder, zijn kosten een belangrijke factor die invloed heeft op uw keuze. Immers de effectenmarkten genereren een gegeven bruto rendement. Het dividendrendement op bijvoorbeeld Koninklijke Olie is een gegeven. De rente die de Nederlandse overheid betaalt op een obligatie is een gegeven. Deze leveren simpel gezegd de bruto rendementen op. De kosten bepalen uiteindelijk dan wat uw netto rendement zal zijn.

Lage kosten? Veel partijen in de beleggingswereld zijn niet transparant in de wijze waarop ze hun kostenstructuur presenteren. Regelmatig merken wij dat er veel onduidelijkheid is over de kosten waar daadwerkelijk op gelet moet worden wanneer u uw vermogen laat beleggen. In dit artikel bespreken we de meest voorkomende kosten (en verborgen kosten) bij beleggen.

Doorlopende kosten
Kosten vermogensbeheerder

Een vermogensbeheerder kan verschillende kosten in rekening brengen aan u als belegger:

 • All-in-fee: een vaste totaalvergoeding die u betaalt voor de dienstverlening, welke per risicoprofiel kan verschillen. Meestal zitten hier de beheer fee en transactiekosten al in verwerkt.
 • Beheer fee: een vergoeding die u voor het beheren van uw beleggingsportefeuille in rekening wordt gebracht. Doorgaans wordt de fee lager naarmate u meer vermogen belegt.
 • Transactiekosten: indien er geen sprake is van een all-in fee rekent uw vermogensbeheerder naast de beheer fee transactiekosten. Dit is vaak een percentage over het transactiebedrag, al dan niet met een minimumvergoeding.
 • Performance fee: een vergoeding die u betaalt wanneer er een bepaald rendement wordt behaald door de beheerder. Dit is meestal een percentage van het rendement.
 • Overige kosten:  periodiek terugkerende kosten, zoals  adviesvergoeding, abonnementskosten, rapportagekosten etc.

Kosten bewaarbank /derden

Om uw effecten te bewaren is ook een bewaarbank nodig. Deze kan ook kosten in rekeningbrengen.

 • Bewaarloon: kosten voor de bewaring van uw beleggingsportefeuille.
 • Transactiekosten: kosten die gemaakt worden voor de aan- en verkopen van bijvoorbeeld aandelen binnen uw portefeuille. Deze kosten zijn soms in plaats van transactiekosten die de beheerder rekent en soms als extra.
 • Settlementkosten: kosten die gemaakt worden voor de afwikkeling van de transacties. Deze zijn vaak een onderdeel van de transactiekosten en soms worden deze afzonderlijk in rekening gebracht.
 • Kosten bewaarhandelingen: sommige (bewaar)banken rekenen kosten per bewaarhandeling. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het uitvoeren van dividendbetalingen, couponbetalingen en het uitvoeren van corporate actions.

Kosten producten (beleggingsfondsen en trackers)

Bij het beleggen in een beleggingsfonds of trackers, heeft u te maken met de volgende kosten. De kosten worden u niet rechtstreeks in rekening gebracht maar gaan direct ten laste van het rendement:

 • Productkosten: dit is de zogeheten Lopende Kosten Factor (LKF). Dit zijn de kosten die een fonds of tracker doorlopend maakt. Dit betreft de management fee, de servicekosten, juridische kosten, marketingkosten vallen hier onder meer onder;
 • Transactiekosten: de kosten die u berekend worden voor het uitvoeren van transacties binnen het fonds of de tracker.

Let op! Niet alle kosten zijn op de factuur terug te vinden die u van uw beheerder krijgt. Zowel bij vermogensbeheer als beleggingsfondsen  worden de ‘transactiekosten’ (brokerskosten en verschillen in de bied- en laatspread ) niet gerapporteerd. Bij OHV Vermogensbeheer hebben we een eigen brokerdesk, waardoor zowel de brokerskosten als de bied- en laatspread heel laag is. Bij andere partijen kunnen deze kosten hoog oplopen, zeker wanneer er veel transacties plaatsvinden. Dit zijn dus zeker kosten waar u rekening mee moet houden, welke uw rendement in de weg kunnen staan. Daarnaast heeft OHV Vermogensbeheer speciale prijsafspraken met de bewaarbank. Hierdoor betaalt u aan de bank een all-in bewaarvergoeding en geen extra kosten per handeling.

Eenmalige kosten

We hebben u zojuist het een en ander toegelicht over de lopende kosten die voorkomen en waar u op moet letten. Onderstaand bespreken we twee vormen van eenmalige kosten:

 • Aan- of verkoopkosten: kosten die u eenmalig in rekening worden gebracht voor het aankopen of verkopen van uw gehele portefeuille;
 • In- en uitstapkosten: de kosten die door de fondsmanager worden gemaakt door het uitvoeren van transacties voor de in- en uittreders van het fonds. Op voorhand zijn deze kosten moeilijk te bepalen, daarom wordt er vaak gesproken over maximale kosten.

Let op! De eenmalige kosten kunnen sterk verschillen per vermogensbeheerder of beleggingsfonds. Bij de fondsen van OHV Vermogensbeheer wordt doorgaans eenmalig 0,10% in rekening gebracht met een maximum van 0,25%. De eenmalige kosten kunnen bij sommige beheerders of beleggingsfondsen echter oplopen naar twee tot vijf procent!

Belangrijkste aandachtspunten

Aan de hand van deze mailing over kosten, adviseren wij u naast de inzichtelijke kosten ook rekening te houden met kosten die vaak verborgen worden:

 • Let op de ‘lopende’ transactiekosten die een vermogensbeheerder of beleggingsfonds maakt (deze worden doorgaans niet gerapporteerd);
 • Let op de hoge ‘eenmalige’ aan- of verkoopkosten die u in rekening gebracht kunnen worden.
 • Vraag naar een totaalkostenoverzicht, vergelijkbaar met het zogenaamde ex ante kostenoverzicht, wat vermogensbeheerders en banken onder MiFID 2 verplicht zijn om te verstrekken.
Rendementsoverzicht opvragen