Institutioneel vermogensbeheer

Ontdek uw mogelijkheden Brochure downloaden

Beheer en advies voor institutionele beleggers

Wij mogen grote institutionele partijen als verzekeraars, stichtingen, overheden en scholengemeenschappen tot onze tevreden relaties rekenen. Binnen deze markten zijn rendement en risico niet langer de enige maatstaven voor het opstellen van een beleggingsportefeuille. Voor institutionele partijen zijn wij in staat om voor iedere situatie passend maatwerk te leveren.

Grondige kennis van uw markt
Maatwerk, géén standaardoplossingen

Beleggen voor institutionele partijen is uitdagend. Complexe wet- en regelgeving en het veranderde financiële landschap vragen niet om standaardoplossingen. Als onafhankelijke vermogensbeheerder zijn wij niet gebonden aan standaardoplossingen of eigen beleggingsproducten. We spreken dan ook van een modulaire dienstverlening. U neemt alleen de diensten en producten af, die voor uw situatie van toepassing zijn.

 • Jarenlang sparringpartner en adviseur van (de)centrale overheden;
 • Kennis van wet- en regelgeving binnen iedere sector;
 • Altijd vaste contactpersonen;
 • Geen standaardoplossing maar maatwerk (modulaire dienstverlening).
De externe beleggingsafdeling van uw organisatie

De externe beleggingsafdeling van uw organisatie
Persoonlijk contact als basis voor samenwerking

Wij onderscheiden ons door een persoonlijk aanpak. Onze adviseurs nemen alle tijd om uw financiële situatie, sector, wet- en regelgeving te begrijpen en deze te vertalen naar een passende beleggingsportefeuille. U staat altijd in contact met een persoonlijk adviseur, één van onze beleggingsspecialisten of, indien gewenst, partners. We zien onszelf graag als de externe beleggingsafdeling van uw bedrijf.

Onze modulaire diensten

 • Governance

  Governance
  Governance rond de beleggingsportefeuille is onder druk van groeiende wet- en regelgeving belangrijker geworden. OHV kan u hierbij ondersteunen.

  Maatwerk
  De specialisten van OHV zijn betrokken geweest bij de (her)structurering van de governance van verzekeraars, goede doelen stichtingen, culturele instellingen, scholengemeenschappen en religieuze instellingen. Elk type instelling vergt een eigen governance structuur, mede door de regelgeving die specifiek geldt. Zoals Solvency II voor verzekeraars en de Regeling Beleggen en Belenen voor Onderwijsinstellingen.


  Aanpak
  De governance wordt in grote lijnen gestructureerd door taken en verantwoordelijkheden vast te leggen in een beleggingsstatuut, kapitaalbeleid en/of strategisch beleggingsbeleid. De mandaatrichtlijnen worden geconcretiseerd in een beleggingsplan. Naar aanleiding van gesprekken met uw instelling wordt, binnen de kaders van de wet het door u gewenste beleid vormgegeven.

  Contact
  Bij OHV kunt u terecht voor een scan op uw governance. U kunt contact opnemen met Wiebe Brouwer om een afspraak te maken. Wiebe is te bereiken via e-mail w.brouwer@ohv.nl.

 • Executie

  Executie
  Execution Only betekent voor u wereldwijde toegang, in alle producten en markten tegen lage tarieven. Daarnaast biedt OHV als een van de weinigen partijen in Nederland toegang tot de primaire markt.

  OHV is vanaf 1932 actief op de kapitaalmarkt en obligatiespecialist. Door deze jarenlange ervaring en het grote netwerk in de financiële markten van de handelaren is OHV uw partner bij uitstek voor het uitvoeren van effectentransacties.

 • Advies

  Advies
  OHV optimaliseert de beleggingsportefeuille en –rapportage van uw instelling binnen de wettelijke en strategische kaders, die op u van toepassing zijn. Één van die kaders, waarbinnen OHV uw beleggingsportefeuille en – rapportage optimaliseert, is Solvency II.

  Optimaliseren rendement en kapitaalbeslag
  Binnen Solvency II gaat het nemen van risico’s gepaard met kapitaalbeslag. OHV optimaliseert het rendement van uw portefeuille gegeven de ruimte in het kapitaalbeslag voor marktrisico’s. Dit kan zijn door het zoeken van rendementskansen zonder kapitaalbeslag, of het berekenen wat de ideale mix is van verwacht rendement en het kapitaalbeslag.


  Risicomanagers
  OHV werkt samen met gerenommeerde risicomanagers om de complexe solvencyberekening te maken. Omdat OHV de taal van de risicomanagers spreekt, en bekend is met de Solvency II kaders, kan OHV ook als gesprekspartner dienen van uw eigen risicomanagers.

  Rapportage
  OHV verzorgt de input voor de zogenaamde ‘look through’ rapportages die vereist zijn.

  Contact
  Neem contact op met Erik Bakker om te informeren wat OHV op het gebied van Solvency II voor u kan betekenen. Erik is te bereiken via e-mail e.bakker@ohv.nl of telefonisch op nummer 020 – 504 04 10.

 • Beheer

  Individuele benadering
  Door de individuele benadering is uw portefeuille bij OHV maatwerk. OHV hanteert geen modelportefeuilles. De portefeuille wordt afgestemd op uw behoeften, eisen en wensen.

  Intake
  Tijdens de eerste kennismakingsgesprekken wordt bekeken of de dienstverlening van OHV Vermogensbeheer passend is bij uw achtergrond en doelstellingen. Na een uitgebreide intake wordt uw risicoprofiel in overleg met uw relatiebeheerder vastgesteld. OHV hanteert vijf risicoprofielen, zeer defensief, defensief, neutraal, offensief en zeer offensief. De maximale weging van beleggingen in de aandelenmarkten verschilt per profiel, maar kan in alle profielen worden teruggebracht naar nul procent.


  Portefeuille inrichten
  Binnen de kaders van uw risicoprofiel wordt uw portefeuille ingericht. Beleggen in obligaties is gunstig op de primaire markt. Elke dag worden nieuwe uitgiftes aangeboden. De eigen handelsdesk schrijft in opdracht van uw portefeuille manager in op deze nieuwe uitgiftes. Voordelen hiervan zijn het ontvangen van een rendementspremie, en het ontbreken van een bied-laat spread. Zo wordt uw portefeuille tegen de meest gunstige voorwaarden ingericht, een handelswijze die doorgaans alleen voor grote institutionele beleggers beschikbaar is.

  Beleggingen in aandelenmarkten vinden plaats in zogenaamde index trackers. Door deze beleggingen kan op een efficiënte wijze tegen lage kosten grote aandelen spreiding in uw portefeuille worden aangebracht.

  Contact
  Wanneer u wilt weten wat vermogensbeheer bij OHV voor u kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 020 – 504 04 00 of via het e-mailadres info@ohv.nl.

 • Rapportage

  Operations
  De afdeling Operations van OHV neemt uw instelling specialistisch werk uithanden. De medewerkers hebben ervaring met alle denkbare operations werkzaamheden zoals het verwerken van settlements en het voeren van effectenadministraties.

  Settlements
  De settlementsdesk van OHV verwerkt dagelijks vele transacties in alle producten en markten. De systemen zijn state of the art en de medewerkers superspecialist. Voor vele partijen voert OHV deze complexe taken naar tevredenheid uit.


  Effecten Administratie
  OHV werkt met één van de beste effectenadministratiesystemen van de wereld. Hiermee wordt voor een aantal instellingen de schaduweffectenadministratie gevoerd. Effectendepots die niet bij OHV worden aangehouden, kunnen worden geconsolideerd tot één overzichtelijke rapportage. Met deze schaduwadministratie kunnen de uitvoerende instellingen eventueel worden gecontroleerd en toezichthouderrapportages worden gemaakt. Op dagbasis wordt uw administraties bijgehouden en gereconcilieerd.

  Contact
  Neem contact op met Wiebe Brouwer om te informeren hoe uw geconsolideerde rapportage eruit zou kunnen zien. Wiebe is te bereiken via e-mail w.brouwer@ohv.nl of telefonisch op nummer 020 – 504 04 20.

Veelgestelde vragen