Mijn strategie op basis van de recente macro-economische ontwikkelingen is om een overweging te handhaven in Europese en Emerging Markets aandelenbeleggingen. Met een dividendrendement van ongeveer 3,5% en relatief lage koers/winstverhoudingen (Europa 15, China 12) is het koerspotentieel in het licht van de macro-economische ontwikkelingen groot. Meer inflatie en hogere economische groei zijn gunstig voor de te verwachten bedrijfswinsten voor aandelen. Dit kan resulteren in stijgende aandelenmarkten het komende kwartaal.

Opvallend is ook dat recente macro-economische cijfers in Europa beter uitkomen dan verwacht zoals te zien is in onderstaande figuur. Dit kan op korte termijn extra ondersteuning bieden voor koersherstel op de aandelenmarkten.

abma1

In mijn optiek werkt de monetaire verruiming steeds beter door in Europa. Dit zorgt voor een toenemende groeiverwachting en op den duur een hogere inflatie. Dat is negatief voor renteverwachtingen. Aan de obligatiekant blijf ik dan ook voorstander van korte beleggingen in de rentesfeer. Obligaties met een lange looptijd zijn gevoeliger voor rentestijgingen op het moment dat de groei en inflatie aantrekken. Bedrijfsobligaties blijven mijn voorkeur houden aangezien de ECB dit type obligatie zal blijven kopen tot in ieder geval eind maart 2017.

abma2

Bovenstaande figuur laat de rente beweging zien over 13 weken afgezet tegen economische verwachtingen. Hier is goed te zien dat zodra economische verwachtingen verbeteren de rente gaat stijgen. In onderstaande video ga ik verder in op de visie die ik heb voor het 4e kwartaal van dit jaar.

Video You Tube:

 

Wat betreft AEX-index top 3 heeft mijn selectie van ABN AMRO, ING en Delta Lloyd voor het derde kwartaal het buitengewoon goed gedaan. Gemiddeld is dit mandje in het derde kwartaal met ruim 25% gestegen. Voor het 4e kwartaal verwacht ik dat de AEX-index richting de 500 punten zal koersen. Gezien de onderwaardering van de financiële sector handhaaf ik hier een overweging voor dit kwartaal als beste kanshebbers bij verder herstel van de markten.