Heeft u met beleggen weleens met uw handen in het haar gezeten omdat u geen uitweg meer zag? Uw beleggingen gaan niet langer de gewenste kant op en u kunt door uw verlies niet meer helder denken. Doordat de irritatie over het verlies voortdurend in uw hoofd rond dreunt, zijn uw volgende beslissingen nog desastreuzer van aard. Komt bovenstaande situatie u bekend voor? Dan zijn onderstaande tips wellicht van nut voor u. Laat ons u meenemen in de negatieve ervaringen die we zelf in de loop der jaren hebben ondervonden en welke we nu bedrijfsmatig voor onze klanten voorkomen.

  1. Van alles niet teveel

Laatst was er op tv een programma waarin twee dames die beide honderd jaar oud waren geworden werden geïnterviewd. Er werd aan hen gevraagd hoe ze deze respectabele leeftijd hadden bereikt. Elske zei dat ze iedere dag een ei en een sinaasappel at. Klaske zei dat ze van alles niet te veel at. En zo is het ook met vermogensopbouw. U moet van alles niet te veel selecteren in je portefeuille, zodat de neerwaartse risico’s van enkele beleggingen van beperkte invloed zijn op je totale portfolio. En de bouwstenen van een gezonde effectenportefeuille zijn aandelen en obligaties. Eigen vermogen en vreemd vermogen dus. Dat zijn de sinaasappel en het ei waarmee Elske oud geworden is. Waarbij het neerwaartse risico van het eigen vermogen groter is dan dat van vreemd vermogen.

Aandelen kunnen bij een faillissement afgestempeld worden tot nul en obligaties worden doorgaans afgestempeld tot 60% van de hoofdsom. Mede hierdoor is het van belang dat u binnen de categorieën aandelen en obligaties een grote spreiding van individuele titels selecteert. U kunt een regioverdeling, sectorverdeling, ratingverdeling en looptijdverdeling aanbrengen in uw portefeuille om met een rustig gevoel naar lange termijn rendementen toe te werken. En de combinatie aandelen en obligaties is ook een belangrijke, doordat vaak obligaties in waarde stijgen als aandelen in waarde dalen. Zo remt u de waardedaling van u portefeuille als aandelenmarkten dalen.

  1. Angst en Hebzucht

Effectenmarkten overdrijven vaak de ingezette beweging. Dit komt door de primaire emoties angst en hebzucht, die ons menselijke gedrag beïnvloeden. Als de koersen geruime tijd oplopen komt er op een gegeven moment het gevoel dat als je niet snel instapt je de boot mist. Hierin bent u dan niet alleen, vaak leest u uitlatingen hieromtrent in de media en hoort u het om u heen op feestjes en partijen. Vooral als uw buurman u vertelt, dat het dít keer echt anders is moet je oppassen. Vaak is het dan beter om even tot tien te tellen en te wachten op een correctie die vaak volgt omdat diegenen die eerder zijn ingestapt dan u, winst gaan nemen terwijl u aan het kopen bent. Hetzelfde gebeurt andersom als de markten dalen tijdens het beleggen.

U logt iedere dag in bij uw online broker en u ziet de waarde van de portfolio iedere dag dalen. Twijfel slaat toe. Paniekverhalen verschijnen in de media, goeroes verkondigen dat de grote correctie in aantocht is. In de hoop beroemdheid te vergaren als er nu dan toch echt een grote correctie komt en zij dan jarenlang kunnen teren op deze voorspelling. Al deze negatieve prikkels zijn teveel voor je en je besluit te verkopen. Precies op het dieptepunt, als de markten lijken te capituleren. Het is echt beter als u een breed gespreide portefeuille heeft om dan te wachten. Markten hebben de neiging om altijd weer terug te keren naar het lange termijn gemiddelde en op de lange termijn blijken deze paniekmomenten vaak juist de beste aankoopmomenten om te beleggen.

Hebzucht en angst bij beleggen

  1. Kosten van beleggen

Op bruto rendementen heeft u vaak geen invloed bij beleggen. Immers de coupon die de Nederlandse overheid betaalt op een staatslening staat vast, het dividendrendement wat Koninklijke Olie betaalt, staat vast. Maar waar u wel invloed op kunt uitoefenen zijn de kosten. Het bruto rendement minus kosten is namelijk uw netto rendement. Hoe hoger de kosten hoe lager dus uw netto rendement. Vaak zitten er op eerste gezicht geen kosten in gekozen beleggingsfondsen. Daar is soms enig speurwerk voor vereist.

Maar de ervaring leert dat er fondsen zijn van grote fondshuizen die weer beleggen in andere fondsen van hetzelfde huis. En dat fonds belegt vervolgens ook weer weer een ander fonds van hetzelfde huis. En hoe langer dit duurt hoe langer u erover doet om uw lange termijn doelstelling  te bereiken.  Want 1 procent verloren aan extra kosten betekent het jaar erop dat u 2% meer rendement moet maken om die 1% terug te verdienen. En hoe langer dit voortduurt hoe meer extra rendement u moet maken om überhaupt uw verlies aan extra kosten goed te maken.

  1. Emotioneel te verbonden zijn aan verlies

De Israëlische wetenschapper Kahneman heeft in een onderzoek aangetoond dat mensen verlies als zwaarder ervaren dan dat ze blijdschap ervaren vanwege een winst. Het is zelfs zo dat verlies twee keer zo zwaar weegt in vergelijking tot winst. Vandaar dat reclamemakers vaak inspelen op uw angsten. Zo kan het ook soms zijn dat het nodig is om uw portfolio te muteren omdat er betere opportuniteiten in de markt zijn, die bijvoorbeeld voortkomen uit nieuwe emissies die met een extra premie naar de markt worden gebracht. Veel beleggers selecteren dan niet de effecten die op verlies staan, terwijl die mogelijk relatief het meest in aanmerking komen om te ruilen. Maar men blijft dan hangen aan het verlies, dat men eerst wil inlopen voordat een ruil plaatsvindt. Terwijl rationeel gezien een verkoop de beste beslissing is.

  1. Lange termijn beleggen

Als u vandaag een aandeel koopt heeft u 50% kans dat hij de volgende dag stijgt of daalt. Ook na een jaar heb je nog een grote procentuele kans dat je verlies lijdt op je aankoop. Echter op de lange termijn leidt een gespreide portefeuille tot gezonde rendementen. In onderstaand plaatje zie je dat je na één jaar nog steeds een kans hebt op een verlies van 24%. Maar na twintig jaar zie je dat je op een gespreide portfolio een rendement boekt van tussen de 4% en 15%.

 

Lange termijn beleggen

Het is dus van belang deze lange termijn in de gaten te houden. Vermogensbeheer is een proces van meerdere jaren en moet altijd gericht zijn op de lange termijn. Mocht u het zelf te moeilijk vinden om plat gezegd de emoties onder controle te houden en daardoor tussentijds verkeerde overhaaste beslissingen te nemen, dan is het misschien interessant voor u om een vermogensbeheerder in de arm te nemen. En let u er dan op dat u een vermogensbeheerder selecteert met een lange historie, immers beleggen doe je voor de lange termijn. En u kiest dan zeker niet voor een vermogensbeheerder die korter bestaat dan uw beleggingshorizon.

Team OHV Vermogensbeheer

Op basis van onze ruim 85 jaar aan kennis en ervaring op de financiële markten, hechten wij veel waarde aan het verspreiden van onze kennis. Elk jaar organiseren wij als OHV zijnde meerdere seminars bij ons op kantoor, waar wij onze specialisten maar ook gastsprekers aan het woord laten. Wilt u op de hoogte gehouden worden van het volgende seminar en andere activiteiten van OHV? Laat dan gelieve uw gegevens achter.

[gravityform id=”8″ title=”false” description=”false”]

Indien uw vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.