Sinds 9 maart kopen centrale banken staatsobligaties op van landen uit de EMU zone. Hebben deze aankopen invloed gehad op het koersverloop van de aandelenmarkt in deze landen? Immers het bedrag wat per individueel land aan staatsobligaties wordt gekocht verschilt van land tot land.

En mijn idee is dat het geld wat vrijkomt uit de verkoop van deze obligaties toch herbelegd moet worden. En hoe meer er vrijkomt hoe groter de kans is dat dit ook in de lokale aandelenmarkt wordt geïnvesteerd.

Ik zal dit proberen aan te tonen door te starten met een onderzoek van de Duitse DZ bank welke een ranglijst heeft opgesteld van landen die het meest en het minst profiteren van het opkoopprogamma. Vervolgens laat ik het verloop van de aandelenmarkten zien sinds de startdatum van QE om duidelijkheid te verschaffen of er sprake is van enige correlatie.

De ECB koopt niet zo maar lukraak staatsleningen op van landen. Er is op basis van het aandeelhouderschap binnen de ECB een bedrag vastgesteld wat gekocht gaat worden per land. Dit aandeelhouderschap waarvan de verdeling hieronder zichtbaar is, wordt bepaald door een combinatie van het totaal aantal inwoners en het bruto national product per land.

Foto: Eigen tabel
Bron: DZ bank

Met andere woorden van bijvoorbeeld Duitsland worden er meer staatsobligaties opgekocht dan van België. Om de impact van het opkoopprogramma per land te bepalen heeft de DZ bank een ranglijst opgesteld op basis van het te kopen bedrag in vergelijking tot de uitstaande schulden van het land en de liquiditeit van de leningen van het land in kwestie. De reden hierachter is dat hoe groter het op te kopen bedrag is in verhouding tot de uitstaande schulden en hoe minder liquide de markt in deze leningen is, hoe groter de impact van het opkoopprogramma is.
Hieronder staat de ranglijst.

 

Foto: Eigen tabel
Bron: DZ bank
Te zien valt dat Duitsland en de Zuid Europese landen Portugal, Spanje en Italië het meest profiteren en dat België, Oostenrijk, Finland en Ierland het minst profiteren. (Overigens staat Griekenland bovenaan, maar Griekse staatsleningen worden nu niet gekocht door de ECB. De grappenmaker onder ons zal kunnen denken: “da’s logisch want die hebben we al allemaal”). Vervolgens laat ik het resultaat zien van de aandelenmarkten sinds de start van het opkoopprogramma op 9 maart.

Het verloop van de aandelenmarkten laat tevens een dergelijk resultaat zien.
Portugal, Spanje, Italië en Duitsland hebben de beste resultaten sinds de start van het opkoopprogramma en Ierland, Finland en Oostenrijk hebben de minste performance laten zien. Op basis van deze vergelijking zou je dus kunnen concluderen dat als je een aandelenindex wilt kopen je zo lang het opkoopprogamma van de ECB voortduurt relatief het beste resultaat wordt behaald in Portugal, Spanje, Italië en Duitsland.